AktivityJarná obnova - ukončenie ročníka 2019

Poslednú marcovú sobotu - 27.3. 2021 - sa uskutočnila jarná obnova, ktorá mala uzavrieť kurz Manželských stretnutí 2019. Kvôli pandemickej situácii u nás sme sa rozhodli ju  zrealizovať online formou. Spôsob realizácie  nebol ani tak netradičný, veď mnohé páry sa stretajú online spôsobom už niekoľko mesiacov, výnimočnosť akcie spočívala skôr  v počte zúčastnených párov, ktoré sa  na jarnú obnovu online formou prihlásili. Išlo o 106 manželských párov (vrátane 4 vdov), pracovalo sa v 32 skupinkách a 33. podpornou skupinkou boli kňazi: Marián Valábek, Dominik Vinš, Jozef Domeny, Jozef Hlaváč. K večernému programu sa prihlásilo ďalších 20 párov.  S online manažovaním takéhoto množstva zúčastnených, ich zadelením do skupiniek sme nemali nijakú skúsenosť, no chuť a odhodlanie uvidieť manželácke tváre, stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sme prežili letný kurz MS 2019, boli o to väčšie.

V sobotu ráno o 8.15 hod. sa začali na zoom pripájať prvé páry, jarnú obnovu otvorili manželia Juraj a Gabika Polakovičovci krátkym úvodom a oboznámením s programom. Po nich nasledovalo rozídenie sa do online skupiniek, ktorých obsahom bolo vzájomné zdieľanie sa o tom, ako sme prežili obdobie pandémie, lockdownu v našich rodinách, ako sa to dotklo našich vzťahov. Od 11.30 hod. do 14.00 hod. bola obedňajšia prestávka, ktorú sme využili na obed i prechádzku.

V úvode popoludňajšieho bloku nám Juraj a Marcela Kubišovci predstavili plán aktivít na najbližšie mesiace, ktorý pripravujú vo formačnom tíme spolu so Zuzkou a Viktorom Murínovcami, Dankou a Michalom Paškovcami a Monikou a Petrom Mojtovcami. Obsahom pripravovaných aktivít je  seminár VPS 1, seminár VPS 2 a zároveň nás informovali, čo sa už podarilo zrealizovať - kurz mentorov, redizajn webovej stránky (zásluha Vlada a Gabiky Zelíkovcov), facebook.

O 14.00 hod. nasledovalo krásne svedectvo Paťa a Márie Hupčíkovcov na tému Čo nám dali MS? Ich prednáška bola pripomienkou jednotlivých tém letného kurzu, ktoré obohatili svedectvom svojho života. Po prednáške sme sa opäť ocitli v online skupinkách. O 18.00 hod. sme  sa už spolu s celými rodinami zúčastnili na svätej omši, ktorú slúžil don Marián. Liturgia z Kvetnej nedele nás naladila do prežívania udalostí Veľkého týždňa.

Večer, keď sa nám mnohým podarilo uložiť malé deti spať (21.00 hod.),  sme opäť zasadli k počítačom, aby sme si vypočuli prednášku na vysoko aktuálnu tému Výchova  a rodičovstvo  v digitálnej dobe, ktorú si pre nás pripravila Mgr. Barbora Okruhľanská. Predstavila nám rôzne druhy sociálnych sietí, ktoré dnes mladí preferujú, vysoko nám kládla na srdce, že deťom nemáme všetko zakazovať, ani všetko dovoľovať, ale máme ich odmalička v digitálnom svete sprevádzať. Myslíme, že sme si z tejto prednášky odniesli veľa podnetov, na ktoré by sme pri mediálnej výchove našich detí nemali zabúdať. Po skončení odbornej prednášky sme sa rozlúčili spoločnou modlitbou v nádeji, že sa čoskoro stretneme – a nebude to online, ale konečne face to face.

Na záver ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa jarná obnova mohla uskutočniť - vedeniu MS, manželom Macke a Jurajovi Kubišovcom, ktorí celú sobotu technicky manažovali, kňazom, prednášajúcim, slúžiacim VPS a, samozrejme, všetkým zúčastneným párom.

Roman a Naďa Plevovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Please enable the javascript to submit this form