AktivityDuchovná obnova a seminár VPS II – Liptovský Mikuláš 31.1.-2.2.2020

Na prelome januára a februára sa v kraji pod Tatrami, v priestoroch Strednej polytechnickej školy v Liptovskom Mikuláši uskutočnila duchovná obnova a seminár VPS II. 42 zúčastnených párov VPS duchovne sprevádzali don Marián Valábek a don Jozef Zachar. Témou bolo sviatostné manželstvo.

V úvode Juraj Polakovič, ktorý bol po odchode Janka Vojteka ustanovený do funkcie štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Manželské stretnutia, privítal všetkých účastníkov a vysvetlil základnú štruktúru vedenia MS. Tá pozostáva s vedúcich párov jednotlivých turnusov MS (MS1 - Plevovci, MS2 -Polakovičovci, MS3 - Jackovci, MSS - Baránkovci), duchovného konzultanta – dona Mariána Valábeka a vedúceho páru formačného tímu Juraja a Marcelky Kubišovcov.

Juraj a Marcelka predstavili členov formačného tímu (Viktor a Zuzana Murínovci, Michal a Danka Paškovci a Peter a Monika Mojtovci) a taktiež úlohy, ktorými sa tento tím bude zaoberať: smerovanie MS, práca s VPS, témy prednášok, úpravy pracovných listov a otázky vyplývajúce z fungovania MS. Poďakovali za dlhoročnú prácu Baránkovcom a všetkým, vďaka ktorým boli vytvorené rôzne skriptá a materiály MS. Následne predstavili program duchovnej obnovy a seminára, ktorý bol pripravený v spolupráci s donom Mariánom.

Ako už bolo spomenuté, ústrednou myšlienkou bolo sviatostné manželstvo. Práca VPS kladie na slúžiace manželské páry pomerne vysoké nároky, aj keď sa to možno na prvý pohľad tak nemusí zdať. Prepojenie vlastného manželstva so službou VPS je však veľmi úzko spojené. Ako prvé a najdôležitejšie je VÚBKMŽ. Teda len ak budujeme naše vzťahy na vysokej úrovni, môžeme sa o dary, ktoré dostávame, deliť aj s inými. Služba VPS odráža kvalitu našich manželských vzťahov. Známe „nemôžeš dať, čo nemáš“, platí aj v našej službe. Pracovné listy na celý víkend nás viedli k zamysleniu sa nad Božím zámerom s našimi manželstvami a možnosťami, ako svoje vzťahy zlepšovať.

Večernou svätou omšou na slávnosť sv. dona Bosca začala duchovná časť seminára. Po nej nasledovala až do 23.00 adorácia. Netradičnou formou bola vedená sobotná ranná modlitba pod vedením Lacka a Majky Baránkovcov. S Kristom sme sa spojili v Beethovenovej Óde na radosť,  počas ktorej zazneli slová Svätého písma.

Zmluva osvetľuje princíp – to bola téma dopoludnia, v ktorej nám don Marián priblížil vzťah medzi manželskou zmluvou s Kristom a Jeho cirkvou, cez ktorú získavame milosti potrebné pre vydávanie svedectva o Bohu. Boli sme vyzvaní k uvedomeniu si, že naša manželská zmluva je zmluvou s Bohom. Po prednáške a silenciu sme mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Potom sme nakŕmili našu dušu svätou omšou a následne aj telo obedom.

Sobotné popoludnie odštartovali Machalovci modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po nej nasledovala prednáška na tému Prvotná sviatosť manželstva a krátke stíšenie sa. Potom sne sa stretli v skupinách a spoločne sme sa zamýšľali nad cieľmi našich manželstiev, nad vplyvom komunikácie na naše vzťahy, ako aj nad tým, v čom sa náš vzťah k manželovi/manželke zmenil k lepšiemu. Výstupy boli potom odprezentované zástupcami z každej skupiny.

Nedeľná ranná modlitba pripravená Evkou a Mirom Moškovcami doplnená zamysleniami z Písma z úst Juraja a Marcelky Kubišovcov otvorila nedeľný program. Miešaný zbor pod taktovkou Evky zaspieval žalmy, ktoré v nás vzbudili vďaku a radosť.  

Veľké tajomstvo v Liste Efezanom bol názov tretej prednášky. V improvizovaných podmienkach, keďže izby sme museli uvoľniť do desiatej hodiny, sme sa opäť zišli v skupinkách. Odpovedali sme na niekoľko otázok:

  • Okolie vidí naše vonkajšie prejavy sviatostného manželstva VPS - ktoré môžu inšpirovať iných manželov?
  • Vnútorné znaky podporujú naše sviatostné manželstvo VPS-ky - ktoré môžu inšpirovať iných manželov?
  • Akým svetlom môže VPS ožiariť manželské páry na MS?
  • Prečo sme hrdí na svoje kresťanské manželstvo?
  • Ako vieme Sviatosť manželstva urobiť príťažlivú (aj v kontexte trpezlivosti) pre iné páry?


Každý pár odpovedal za seba a práca v skupine bola ukončená krátkou diskusiou k otázkam i odpovediam. Zhrnutie odpovedí ako aj dotazníka bude podkladom pre ďalšiu prácu.

Po svätej omši v závere seminára Lacko Baránek poďakoval novému formačnému tímu (Kubišovcom, Murínovcom, Paškovcom, Mojtovcom) za organizáciu duchovnej obnovy a seminára a najmä za prevzatie formácie a smerovania MS.

Gabika Polakovičová poďakovala Majke a Lackovi Baránkovcom za veľké nasadenie počas mnohých rokov vo formovaní MS. Spolu s Jurajom poďakovali donovi Mariánovi a Jožkovi a  ukončili seminár modlitbou. Domov sme sa rozišli s požehnaním dona Mariána.

 

Formačný tím

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Please enable the javascript to submit this form