AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2.turnus (B.Bystrica 6.–14.8.2016)

Druhý turnus MS 2016 sa uskutočnil tentoraz v netradičnom termíne - začiatkom augusta. Dôvodom posunu termínu boli svetové dni mládeže v Krakove, na ktorých sa zúčastnila veľká časť animátorov. A skutočne - animátori prišli nabití energiou a povzbudení príhovormi svätého otca Františka, ktorý ich v Krakove povzbudzoval práve do služby iným a nie k sedeniu na kanape. Patrí im veľká vďaka, lebo bez nich by manželáky neboli.

Turnusu sa zúčastnilo 641 osôb: 136 manželských párov (z toho 45 nových), ktoré si so sebou priviezli 256 detí. O deti sa staralo 103 animátorov pod taktovkou hlavnej animátorky Lydky Čeledovej. Slúžilo nám 6 kňazov a zúčastnili sa aj dvaja seminaristi z Badína, ktorí sa zhodli na tom, že tento týždeň bol pre nich veľkým povzbudením pri ich príprave na kňazskú službu. O fungovanie našich materiálnych potrieb sa okrem personálu študentského domova Univerzity Mateja Bela starala aj naša hospodárka Alenka, ktorá nám s láskou takto slúži už roky.

Aj druhý turnus sa niesol celý v znamení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva a bol na skutky milosrdenstva patrične bohatý. Mali sme aj tú istú symbolickú "bránu milosrdenstva", ako prvý turnus.

Priebeh programu pre manželov aj detské skupinky bol „tradičný“ a predsa, ako každý rok iný, lebo v slovníku manželských stretnutí „to isté“, nikdy „to isté“ nie je.

Konal sa i futbalový zápas otcovia - animátori. Hlavne animátorom na ňom záležalo - žeby preto, že chceli napraviť prehru, ktorú utrpeli na prvom turnuse? Nech boli pohnútky akékoľvek, ale neodškriepiteľným faktom je, že na našom turnuse zvíťazili 4:2 a nás to teší presne tak, ako keby vyhrali otcovia – veď sú to predsa naše deti smile.

Aj manželácka kapela fungovala a s ubiehajúcim týždňom sa postupne rozrastala o nové talenty a zlepšovala svoje výkony tak, ako sme na MS zvyknutí. Tento rok sa o jej vysokú úroveň pričinili v úlohe kapelníkov manželia Andrejka a Peter Hercegovci.

Tak isto tradične sa konal vo štvrtok večer detský program, ktorí pripravili animátori spolu s deťmi pre rodičov. Ako sa vyjadril po programe jeden z oteckov - bola to čistá radosť pre radosť. Bez akéhokoľvek komerčného podtónu, pripravená iba z lásky.

Celý týždeň najlepšie vystihovalo heslo, ktoré sme svojho času niesli na tričkách počas pochodu za život: "Radosť zo života". Skutočne v tomto požehnanom posvätnom priestore, odtienení od starostí všedných dní, sme všetci pociťovali, akým požehnaním sú manželstvá, deti a celé rodiny. Hlbšie sme si uvedomovali, čo všetko sú, alebo môžu byť, skutky milosrdenstva, ktoré sme mali v aule denne pred očami - či v písme, či v obrazoch. Rozchádzali sme sa všetci osviežení, povzbudení a odhodlaní pokračovať v konaní skutkov milosrdenstva a lásky aj doma a všade, kde budeme.Juraj a Jojka Červeňovci


Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX