AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (B.Bystrica 9.–17.7.2016)

V sobotu 9. júla sa od 15.00 hodiny začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2016, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici. Vďaka skúseným navigátorom zo skupiny Petra Huliaka napokon každé auto našlo svoje parkovacie miesto a mohlo spokojne zaparkovať.

V nedeľu začal program spoločnou svätou omšou a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 139 manželských párov- Z TOHO 40 nových, do služby nastúpilo 6 kňazov pre manželov a 1 kňaz slúžil animátorom. 107 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 280 detí. S láskou a úsmevom slúžila nášmu spoločenstvu aj hospodárka Tonka Micháliková a jej manžel Janko Michálik, ktorý sa staral o aulu, aby bola k dispozícii prednášajúcim, ale aj ostatným účastníkom MS, hosť a zároveň predseda maturitnej komisie, Janko Vojtek. Spolu nás bolo 676 duší.

Popoludní začal pre manželov program v aule. Ten tohtoročný sa niesol v znamení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. V úvode programu sme sledovali otvorenie svätej brány pápežom Františkom Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Po ňom nasledovali 4 scénky z bežného života, ktoré hovorili o tom, ako si často zatvárame srdcia, ako robíme presný opak milosrdenstva, ako sme často nemilosrdní k svojim najbližším. Manželia pri vstupe do auly dostali prívesky v tvare srdca a ku každému srdcu aj malý kľúčik, ktorý symbolizoval, že počas tohto týždňa si budeme navzájom otvárať srdcia a hľadať k sebe cestu. Na pódiu stála aj veľká brána- symbol Sv. roka milosrdenstva, ktorej dvere sa po úvodných scénkach zatvorili.

Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko na tému milosrdenstva v rodine. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili Gabo a Dáša Chromiakovci spolu so svojimi spolupracovníkmi. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci pootvorili dvere brány milosrdenstva na pódiu, ktorú vyhotovil Peter Oriešek. Maturita bola v réžii Petra a Janky Orieškovcov, štart pripravili Peter a Gabika Huliakovci. Zvláštnosťou tohtoročnej maturity bolo daždivé počasie, no to účastníkov MS neodradilo a väčšina z nich sa aj v upršanom počasí vydala na trať. Pozornosťou pre prednášajúcich a jubilantov boli šachy lásky. Prednášajúci zároveň dostali aj zmenšenú repliku svätej brány z dielne Paťa Hupčíka, do ktorej im mohli účastníci vložiť svoje postrehy, vďaky. V pondelok a utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, v stredu manželia Štefan a Veronika Lašovci hovorili o prirodzenom plánovanom rodičovstve, vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov. V piatok večer sa konal majstrovský futbalový zápas otcov proti animátorom, ktorý tento rok skončil víťazstvom mužstva otcov 2:1.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou manželov Baginovcov a Funtekovcov. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej bandy a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov.

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Vďaka naozaj patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.

V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Na začiatku tejto sv. omše všetci manželia aj kňazi prešli bránou, ktorej dvere sme počas celého týždňa postupne spoločne otvárali.

Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej nám manželom pripravili slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu ešte slávnostný záverečný program. Svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovaniasa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj božích zásahov do našich manželských životov.

Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

Roman a Naďa Plevovci


Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX