AktivityJarná obnova - ukončenie ročníka 2023 (Drienica 12.-14.4.2024)

Milí manželáci!

Víkend po Nedeli Božieho milosrdenstva sa uskutočnila jarná obnova MS. Tým sa ukončil ďalší - už tridsiaty - ročník tohto úžasného diela. Za tie roky MS dali príležitosť obnoviť svoje manželstvo viac ako 2000 manželským párom.
Obnovu mal organizačne na starosti tretí turnus, ale spoločenstvo sme vytvorili všetci, ktorí sme sa zišli aj z ostatných turnusov. Konala sa v malebnej prírode Čergovských vrchov v Drienici pri Sabinove.
Obnovu začal don. Marián Valábek svätou omšou v piatok večer a potom sme sa rozišli do skupiniek. 
 
Pokračovali sme v sobotu ráno. Vypočuli sme si svedectvo Emila a Anky Kondelovcov o tom, čo im dávajú Manželské stretnutia, a potom sme sa my - ostatní mohli v skupinkách zamyslieť nad tým, čo dali Manželské stretnutia nám.
Poobede manželia Laco a Ivka Friedmannovci otvorili veľké témy o vývoji manželstva z pohľadu neurovedy, psychológie a spirituality. Ich prednáška i svedectvo v nás zanechali hlbokú stopu a inšpirovali nás k ďalšiemu premýšľaniu, modlitbe a rozjímaniu nad tajomstvom manželstva i ľudského života.

Sobotné prednášky boli prenášané aj online a túto možnosť využilo 20 párov. Takto mohli aspoň sčasti zažiť obnovu aj tí, ktorí do Drienice nemohli prísť.
Večerná Cesta svetla manželov s použitím meditácií Róberta Neupauera zvýraznila veľkonočnú radosť, ktorú v tomto čase môžeme nanovo zažívať.
V nedeľu doobeda prišla medzi nás MUDr. Iveta Rjašková, detská psychiatrička. Sčasti aj doplnila to, čo v sobotu poobede už nestihli dopovedať manželia Friedmannovci, ale hlavne otvorila ďalšie témy súčasného sveta. Dozvedeli sme sa ako sa mení človek - a jeho mozog - pod vplyvom prostredia aj ako súčasný spôsob života zasahuje do vývoja detskej psychiky. Diskutovali sme výzvy pre rodičov - aj starých ako s tým naložiť a ako deťom a mladým pomôcť. A opäť sa nastolili otázky, na ktoré nie sú ešte jednoznačné odpovede a musíme všetci hľadať a nachádzať, čo s tým.
A potom koniec. Posledné rozhovory pri obede, balenie, lúčenie, ešte zamávanie a odchod domov.
No nič nekončí, príprava nového ročníka je v plnom prúde. Stretneme sa opäť v lete!

Vlado a Drahuša Jackovci
 
 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX