AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (B.Bystrica 7.–15.7.2018)

letny_kurzV sobotu 7. júla sa od 15.00 hodiny začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2018, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici.

letny_kurz

Nedeľu sme začali svätou omšou o 9.00 hod. v aule a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 140 manželských párov - z toho 40 nových, do služby nastúpilo 5 kňazov pre manželov a 1 kňaz slúžil animátorom. 130 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 300 detí. S láskou a úsmevom slúžila nášmu spoločenstvu aj hospodárka Tonka Micháliková a jej manžel Janko Michálik, ktorý sa staral o aulu, aby bola k dispozícii prednášajúcim, ale aj ostatným účastníkom MS. Spolu nás bolo 719 duší.

letny_kurz

Popoludní začal pre manželov program v aule. Jubilejný 25. ročník MS 2018 sa niesol v duchu motta: Všetko má svoj čas, každé úsilie pod nebom... Po úvodnom ceremoniáli nastal čas na 1. prednášku: Krízy v manželstve, ničitelia lásky v podaní manželov Emila a Aničky Kondelovcov.

letny_kurz

Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko o sviatosti manželstva. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili Emil a Anka Kondelovci. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci otočili presýpacie hodiny pochádzajúce z dielne Paťa Hupčíka. Prednášajúci zároveň dostali ručne vyrobené nástenné hodiny, ktorých výrobcom bol Peťo Hornáček. V pondelok a utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, v utorok večer pred modlitbami za potreby sa konal majstrovský futbalový zápas otcov proti animátorom, ktorý tento rok skončil víťazstvom mužstva animátorov.

V stredu manželia Štefan a Veronika Lašovci hovorili o zodpovednom rodičovstve, vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov.

V piatok si pripravil besedu o živote kresťanov v moslimských krajinách Štefan Patrik Kováč.

V sobotu sme si pred prednáškou Pozornosti pripomenuli 25. ročník Manželských stretnutí na Slovensku cez manželov Janka a Tonku Michálikovcov a Janka a Aničku Vojtekovcov, ktorí nám pripomenuli históriu MS.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou manželov Verešovcov. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej bandy a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov.

letny_kurz

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Vďaka naozaj patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.

letny_kurz

V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej manželom pripravili slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu nasledoval ešte slávnostný záverečný program, svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovania sa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj božích zásahov do našich manželských životov.

Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX