top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Podujatia, ktoré neorganizujú Manželské stretnutia, no radi ťa o nich informujeme.
Pošli nám typ na akcu, o ktorej by mali manželáci vedieť !


Odkazy na stránky venujúce sa manželom, rodine, deťom, alebo inak zaujímavé:


Odkazy

www.krestanskykouc.sk Kresťanský kouč
rodinaba.sk Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
www.spiritualita.sk O mužskej spiritualite - web vytvorili a jeho podujatia organizujú naši muži z MS !
www.lpp.sk Liga pár páru
www.upc.uniba.sk Univerzitné pastoračné centrum Bratislava
www.christnet.sk Kresťanský portál
www.babetko.sk Babätkovský portál
www.gospel.sk Gospelová hudba
www.sdb.sk Saleziáni
www.rcc.sk Oficiálna stránka Rim.-kat. cirkvi na Slovensku
www.lumen.sk Rádio Lumen
ano.host.sk Áno pre život
www.rodinabb.sk Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici
www.catholicmom.com Katolícke mamičky
www.hkr.host.sk Hnutie kresťanských rodín
www.elep.sk Prirodzené plánovanie rodičovstva
www.redemptoristi.sk Kresťanský diskusný portál
www.miriam.sk Kresťanský diskusný portál pre ženy
www.chemin-neuf.sk/kana Kána na Slovensku
www.majak-nadeje.eu Maják nádeje
www.krestanskemedia.sk Kresťanské média vydávané v slovenskom a českom jazyku
www.vzdymilovana.sk Každá z nás je milovaná - milovaná BOHOM
   
Zaujímavé stránky v ČR  
www.setkani.org Manželská setkání (ČR) - web našich priateľov v ČR
www.chlapi.cz Stránky věnované tématu mužské spirituality (ČR)
www.rodiny.cz Národní centrum pro rodinu (ČR)
www.prorodiny.cz Centrum pro rodinu a sociálni péči Ostrava (ČR)
Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Centrum pre rodinu Bratislava a DONUM VITAE, o.z. pozývajú na: KURZ BILLINGSOVEJ OVULAČNEJ METÓDY.

Kurz je určený pre snúbencov, manželov, katechétov a budúcich lektorov BOM. Privítame všetkých, ktorí chcú porozumieť plodnosti, aby mohli vedome žiť zodpovedné rodičovstvo.
Pozývame aj lektorov, ktorí si chcú obnoviť Certifikát BOM.

Dátum a miesto: 1.-2. apríla 2016, Centrum pre rodinu Bratislava
Cena:                20.- € (bez ubytovania)
Info:                   Mia Lukáčová, , 0905 385 814
Prihláška:        

Čítať ďalej...

Rodina a pomoc štátu ... realita, alebo utópia? – Soňa Vancáková

Mnohí pri pomyslení na svoju rodinu pociťujú radosť a pocit bezpečia. Žiaľ, nie všetci mali to šťastie, vyrastať v harmonickej a láskyplnej rodine. Nie je ničím novým, že súčasná rodina prežíva krízu. Kríza zasahuje nielen jednotlivých členov, ale celú rodinu. Narastá počet detí, ktorých zdravotný, psychický a sociálny vývin je ohrozený. Preto vznikla kniha, ktorej cieľom je ponúknuť prehľad niektorých aktivít a programov, ktoré sprostredkuje štát a tretí sektor rodinám a poukázať na silné aj slabé stránky štátu v starostlivosti o rodiny na Slovensku. Našim zámerom bolo taktiež skúmať životné osudy osamelých matiek, nachádzajúcich sa v krízových centrách.

Čítať ďalej...

Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám – Soňa Vancáková

Súčasná doba je poznamenaná krízou rodiny, kedy sa vytrácajú základné rodinné hodnoty. Preto vznikla kniha, ktorej cieľom je ponúknuť prehľad aktivít a prorodinných programov, ktoré ponúka Cirkev v rámci jednotlivých združení a hnutí. Snahou je taktiež poukázať na silné a slabé stránky starostlivosti o rodiny v Cirkvi. Najdôležitejšou časťou knihy je výskum s osamelými matkami v krízových centrách. Zistenia poukazujú na často nevyhovujúce životné podmienky a v mnohých oblastiach nedostatočnú pomoc štátu. Kniha môže byť prínosom pre farnosti, pastoráciu rodín, školy ale aj jednotlivcov.

Čítať ďalej...

Príprava na manželstvo sa musí skvalitniť

„Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“ – to je téma riadneho zasadnutia Biskupskej synody, ktorá je v plnom prúde. Najvyšší predstavitelia Katolíckej cirkvi z celého sveta usilovne pracujú a hľadajú odpovede na naliehavé otázky týkajúce sa rodiny. Dianie vo Vatikáne pozorne sleduje aj don Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/synoda-za-rodinu-don-marian-valabek

Pastier by mal vedieť „strácať“ čas s rodinami

Téma tretej časti bola Poslanie rodiny v súčasnom svete a biskupi o nej začali hovoriť už na konci druhého týždňa. Najskôr sa však stretli na dvoch generálnych kongregáciách, kde odznelo viac ako deväťdesiat príhovorov. Tu by som rád pripomenul jednu zaujímavú vec. Páter Lombardi prezentoval na tlačovej konferencii potrebu formácie tých pracovníkov, ktorí robia v súdnej oblasti. Synoda sa teda dotýkala problematiky nulitných vzťahov.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/synoda-za-rodinu-don-marian-valabek-3

Človek na periférii spoločnosti

OZ Maják nádeje v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach  zorganizoval 1. Medzinárodnú konferenciu o chudobe. Konferencia sa uskutočnila 15.10.2015, v Košiciach za účasti organizácii, ktorých náplňou je pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi  zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

Cieľom konferencie bolo predstaviť organizačné fungovanie týchto organizácii, konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi a formy pomoci v sociálnej a duchovnej oblasti. Výsledkom konferencie je Zborník "Človek na periférii spoločnosti", ktorý obsahuje príspevky z praxe s bezdomovcami, utečencami, rómami, chudobnými a pod.

 Zakúpiť si ju budete môcť na jesennej obnove v Žiline 24.10.2015.

Rovnako vám ponúkneme zakúpenie knihy "Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám", ktorú napísala Soňa Vancáková.

Čítať ďalej...

Program po synode

svetAkrostych, ktorý ponúkol pápež František v záverečnom prejave o výsledkoch intenzívnej práce delegátov, nám všetkým pomáha zhrnúť poslanie Cirkvi v úlohe, ktorá vyplýva z ostatnej Synody biskupov s témou Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.

Čítať ďalej...
bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť