top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Podujatia, ktoré neorganizujú Manželské stretnutia, no radi ťa o nich informujeme.
Pošli nám typ na akcu, o ktorej by mali manželáci vedieť !


Odkazy na stránky venujúce sa manželom, rodine, deťom, alebo inak zaujímavé:


Odkazy

www.krestanskykouc.sk Kresťanský kouč
rodinaba.sk Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
www.spiritualita.sk O mužskej spiritualite - web vytvorili a jeho podujatia organizujú naši muži z MS !
www.lpp.sk Liga pár páru
www.upc.uniba.sk Univerzitné pastoračné centrum Bratislava
www.christnet.sk Kresťanský portál
www.babetko.sk Babätkovský portál
www.gospel.sk Gospelová hudba
www.sdb.sk Saleziáni
www.rcc.sk Oficiálna stránka Rim.-kat. cirkvi na Slovensku
www.lumen.sk Rádio Lumen
ano.host.sk Áno pre život
www.rodinabb.sk Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici
www.catholicmom.com Katolícke mamičky
www.hkr.host.sk Hnutie kresťanských rodín
www.elep.sk Prirodzené plánovanie rodičovstva
www.redemptoristi.sk Kresťanský diskusný portál
www.miriam.sk Kresťanský diskusný portál pre ženy
www.chemin-neuf.sk/kana Kána na Slovensku
www.majak-nadeje.eu Maják nádeje
www.krestanskemedia.sk Kresťanské média vydávané v slovenskom a českom jazyku
www.vzdymilovana.sk Každá z nás je milovaná - milovaná BOHOM
   
Zaujímavé stránky v ČR  
www.setkani.org Manželská setkání (ČR) - web našich priateľov v ČR
www.chlapi.cz Stránky věnované tématu mužské spirituality (ČR)
www.rodiny.cz Národní centrum pro rodinu (ČR)
www.prorodiny.cz Centrum pro rodinu a sociálni péči Ostrava (ČR)
Podporte komunitné centrum Bunky - Plavecký Štvrtok

Ahoj. Ako veľmi by Ti chýbalo tento mesiac jedno euro? A päť? Ak by Ťa to veľmi nezaťažilo, nám by to veľmi pomohlo. Od roku 2004 sa venujeme práci s Rómami v Plaveckom Štvrtku. Chcem Ti ponúknuť možnosť tvoj dar znásobiť. Za každé získané euro od Teba, dostaneme totiž ďalšie dve od Romarenovabis. Budú použité  na zariadenie učebne, dofinancovanie voľnočasových motivačných aktivít našich detí ako aj vykrytie časti miezd našich zamestnancov, ktorí päť dní v týždni doučujú deti základných a stredných škôl.

http://www.dakujeme.sk/vyzva/2431/komunitn-centrum-bunky---plaveck-ltvrtok

Svoj vklad do budúcnosti našich deti zdvojnasobíš ihneť!  Bez Tvojho príspevku nám naopak neuvoľnia prostriedky, ktoré by sme naozaj potrebovali.

Ďakujeme.
Oz Francesco
www.ozfrancesco.sk
https://www.facebook.com/ozfrancesco.sk/#

Kána pre manželov (23.7.-29.7. 2017)

Pozývame Vás na na Stretnutie Kána 23.7.-29.7. 2017 v kňazkom seminári v Nitre. Kána je to týždňové stretnutie manželský párov, kde môžu prehĺbiť vzájomný vzťah ako i vzťah s Bohom. Zároveň je to čas i pre manželov, ktorí sa stretávajú s problémami a chcú svoje manželstvo obnoviť. Stretnutie je organizované aj s deťmi, pre ktoré je pripravený samostatný program.

Viac tu: www.kanapremanzelov.sk

Modlitbu za svätorečenie mučeníka Titusa Zemana

Pozdravujem všetkých manželákov. Už teraz pozývam všetkých do Bratislavy na blahorečenie mučeníka Titusa Zemana, ktoré bude 30.9.2017  10.30  v Bratislave pri kostole Sv. Rodiny v Petržalke, kde bol naposledy na Slovensku sv. Ján Pavol II.

Prečo pozývam už teraz? Aby ste si rezervovali na ten termín čas. A druhý dôvod prečo pišem je doležitosť modlitby, pretože viacerí bratia a sestry spomedzi manželákov sú vážne chorí... (napr. aj Janko Vojtek), modlite sa už teraz modlitbu za budúce svätorečenie dona Titusa. A do tejto modlitby dajte na príhovor dona Titusa aj úmysel za ich uzdravenie. Na tu uverejnenej webovej stránke tituszeman.sk  či na tejto stránke http://tituszeman.sk/modlitba-a-deviatnik/ je deviatník, ale aj iné materiály z jeho života. My potrebujeme Janka a ďalších bratov a sestry zdravých a don Titus potrebuje k svätorečeniu jeden zázrak – takže to spojme a Boh sa postará a vyslyší naše modlitby nie ľudsky ale božsky.

Čítať ďalej...

Letný tábor pre deti Nemecký Anem 2017 (Dechtice 30.7-5.8.2017)

Milí rodičia, aj tento rok pripravujeme pre vaše deti tábor Nemecký Anem, počas ktorého bude o vaše deti postarané nielen po fyzickej, ale aj osobnostnej stránke. Súčasťou programu sú totiž športové hry, výlety, tvorivé dielne, ale aj nemčina a spoznávanie Boha. Tábor sa bude konať v čase od 30.7. do 5.8.2017 a je určený aj pre nemčinárskych začiatočníkov vo veku od 13 do 16 rokov. Cena tábora je zvýhodnená do konca apríla 127 eur za dieťa + súrodenecká zľava.

Čítať ďalej...

Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze

Novena Dávame do Vašej pozornosti aktuálnu novinku: „Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze“. Brožúra obsahuje 9 dňovú pobožnosť. Každý deň je uvedený priliehavým citátom zo sv. Písma, zamyslením na danú tému: kríza z narušených vzťahov, kríza zo zlomenosti a zneužitia, kríza z rozchodu alebo rozvodu, kríza z opustenosti a osamelosti, kríza z choroby, kríza z odsúdenia, kríza zo závislosti, kríza zo straty zmyslu života, kríza viery ...

Čítať ďalej...

Výcvikový program Kresťanský kouč – jar 2017

Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa výcviku "Kresťanský kouč", ktorý naše Poradenské centrum pre rodiny Family Garden organizujeme už štvrtý rok. Doteraz sa v našom centre vyškolilo viac ako 90 kresťanských koučov laikov ako aj zasvätených osôb z viacerých diecéz Slovenska. V roku 2017 otvárame iba jeden kurz, nakoľko sa chceme na jeseň venovať rôznym nadstavbovým programom pre už vyškolených koučov.

Cieľom programu je pripraviť ľudí schopných poskytnúť jednorazovú pomoc alebo aj dlhodobejšie sprevádzanie vtedy, keď sa niekto iný ocitne na križovatke, vo vzťahových problémoch, pred náročným rozhodnutím, v bezradnej situácii a mnohých iných životných ťažkostiach. Účastníci sa naučia viesť rozhovor kresťanským koučovacím spôsobom a tým pristupovať ku klientovi, priateľovi, členovi rodiny, či spoločenstva, prípadne ku kolegovi v práci, ktorý sa ocitá v problémoch s hlbokým rešpektom a prijatím.

Ak poznáte niekoho, kto by sa rád naučil zručnostiam kresťanského kouča (sprevádzať ľudí - jednotlivcov, či manželské páry pri riešení osobných problémov), prosíme informujte ho o tejto možnosti. V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na: Prihláste sa do jarného kurzu 2017!

S úctivým pozdravom Katarína Baginová

Víkedny pre bezdetné páry

svetCentrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok dve víkendové stretnutia pre bezdetné manželské páry.

Prvé stretnutie „MANŽELSTVO AKO DAR“ je určené pre tých, ktorí ešte neboli na takomto stretnutí a kladú si otázky: Aký je Boží plán s (bezdetným) manželstvom, aké je jeho poslanie? Dieťa – právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou, ako môžeme riešiť naše problémy s bezdetnosťou? Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 28. do 30. apríla 2017 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Druhé stretnutie – duchovná obnova „AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL“ (Gn 1,27) je otvorené pre všetkých, ktorí túžia stráviť víkend v spoločnosti ľudí v podobnej životnej situácii, ale najmä prehĺbiť vzťah k Bohu a medzi manželmi navzájom. Duchovnú obnovu vedie Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 5. do 7. mája 2017 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Bližšie informácie o oboch stretnutiach nájdete na: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzeliabottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť