top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Podujatia, ktoré neorganizujú Manželské stretnutia, no radi ťa o nich informujeme.
Pošli nám typ na akcu, o ktorej by mali manželáci vedieť !


Odkazy na stránky venujúce sa manželom, rodine, deťom, alebo inak zaujímavé:


Odkazy

www.krestanskykouc.sk Kresťanský kouč
rodinaba.sk Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
www.spiritualita.sk O mužskej spiritualite - web vytvorili a jeho podujatia organizujú naši muži z MS !
www.lpp.sk Liga pár páru
www.upc.uniba.sk Univerzitné pastoračné centrum Bratislava
www.christnet.sk Kresťanský portál
www.babetko.sk Babätkovský portál
www.gospel.sk Gospelová hudba
www.sdb.sk Saleziáni
www.rcc.sk Oficiálna stránka Rim.-kat. cirkvi na Slovensku
www.lumen.sk Rádio Lumen
ano.host.sk Áno pre život
www.rodinabb.sk Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici
www.catholicmom.com Katolícke mamičky
www.hkr.host.sk Hnutie kresťanských rodín
www.elep.sk Prirodzené plánovanie rodičovstva
www.redemptoristi.sk Kresťanský diskusný portál
www.miriam.sk Kresťanský diskusný portál pre ženy
www.chemin-neuf.sk/kana Kána na Slovensku
www.majak-nadeje.eu Maják nádeje
www.krestanskemedia.sk Kresťanské média vydávané v slovenskom a českom jazyku
www.vzdymilovana.sk Každá z nás je milovaná - milovaná BOHOM
   
Zaujímavé stránky v ČR  
www.setkani.org Manželská setkání (ČR) - web našich priateľov v ČR
www.chlapi.cz Stránky věnované tématu mužské spirituality (ČR)
www.rodiny.cz Národní centrum pro rodinu (ČR)
www.prorodiny.cz Centrum pro rodinu a sociálni péči Ostrava (ČR)
Ruženec za rodinu

Milí manželáci,

Slovenský dohovor za rodinu organizováva ružencové modlitbové reťaze za rodiny Slovenska. Do tejto, ktorá bude teraz so soboty 13.2. na nedeľu 14.2., sme boli pozvaní aj my a máme vyčlenený čas v nedeľu od 10:00 do 11:00. Pozývame vás, ktorí sa budete vedieť pridať, lebo v týchto časoch sa spoločná intenzívna modlitba s vierou v Božiu moc javí ešte dôležitejšia ako inokedy. Zjednoťme sa v modlitbe aj takto. Ďakujeme.

Čítať ďalej...

Deviatnik k Duchu Svätému

29.5.2020

Pápeža Františka sa priateľ spýtal, čo vidí keď myslí na mladého človeka. Odpovedal mu: „Vidím chlapca alebo dievča, ktorí hľadajú svoju cestu, ktorí chcú lietať oboma nohami, stavajú sa zoči-voči svetu a pozerajú sa na horizont očami plnými nádeje, plnými budúcnosti a aj ilúzií. Mladý človek stojí na oboch nohách podobne ako dospelí, ale na rozdiel od dospelých, ktorí ich majú paralelne vystreté, mladý človek má vždy jednu nohu pred druhou, pripravený vyraziť, vymrštiť sa. Mladí sa vždy vrhajú dopredu.

Hovoriť o mladých znamená hovoriť o prísľuboch, znamená to hovoriť o radosti. Mladí majú veľkú silu, sú schopní pozerať dopredu s nádejou. Mladý človek je prísľubom života, ktorému je vlastný istý stupeň húževnatosti; je príliš pobláznený nato, aby podliehal ilúziám, ale dostatočne pohotový, aby sa dokázal vyliečiť zo sklamaní spôsobených ilúziami.“

Pozerajme na svet mladých vedení Duchom Svätým pevne stojac - aby sme boli oporou. A zároveň pripravení vykročiť s nimi, nie podľa módy, ale keď to bude treba...

don Marian

Deviatnik k Duchu Svätému

28.5.2020

Svoj pokoj vám dávam

Láska k Bohu a náš vzťah so živým Kristom nám nebránia snívať, nevyžadujú, aby sme zúžili svoje horizonty. 

Naopak, táto láska nás pobáda, stimuluje a inšpiruje k lepšiemu a krajšiemu životu. 

Pokoj ktorý sa prejavuje ako nepokoj. 

Nie v zmysle nespokojnosť. 

Naopak nepokoj v zmysle dynamiky napredovania. 

Slovo „nepokoj“ zahŕňa mnohé túžby sŕdc mladých i starších... Ako hovoril svätý Pavol VI., „práve v nespokojnosti, ktorá vás sužuje [...], je prvok svetla“.

Neuspokojený nepokoj spolu so schopnosťou hľadieť s úžasom na novosti, ktoré sa objavujú na horizonte, otvárajú cestu odvahe, ktorá ich podnecuje, aby zobrali život do vlastných rúk a stali sa zodpovednými za svoje poslanie. 

Tento zdravý nepokoj, ktorý sa prebúdza najmä v mladosti, je charakteristický pre každé srdce, ktoré zostáva mladé, disponibilné, otvorené. S touto hlbokou nespokojnosťou môže spolunažívať pravý vnútorný pokoj. 

Svätý Augustín povedal: „Pre seba si nás stvoril, Pane, a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ 

Duchu Svätý vzbudzuj v nás tento svätý nepokoj...

Don Marian

Deviatnik k Duchu Svätému

27.5.2020

Teraz je čas snov a rozhodnutí... byť v Kristovi a s Kristom v tomto prechode z detstva do zodpovednosti... tu nás chce denne viesť Duch Svätý...
Prechod z detstva do dospelosti za Ježišových čias bol vytúženým životným krokom, ktorý bol s radosťou oslavovaný. Je to tak aj dnes a pritom sa stalo “módou a ohrozením” zostať “puberťakom.”

No našou úlohou je prejsť a vytrvať v zodpovednosti...
Preto keď Ježiš vrátil život „malému dievčaťu“ (Mk 5, 39), vyzval ho urobiť ďalší krok, umožnil mu dorásť a stať sa „dievčaťom“ (Mk 5, 41). Keď mu povedal: „Dievča, vstaň!“ (Talitha kum), zároveň ho urobil zodpovednejším za svoj život tým, že mu otvoril brány mladosti. 

„Mladosť, obdobie rozvoja osobnosti, je poznačené snami, ktoré sa postupne zhmotňujú, vzťahmi, ktoré sú čoraz pevnejšie a vyváženejšie, pokusmi a experimentmi, rozhodnutiami, ktoré postupne budujú projekt života. V tomto období života sú mladí povolaní kráčať dopredu bez toho, aby sa odrezali od svojich koreňov; budovať svoju samostatnosť, ale nie osamotenosť.“

Prosme Ducha Svätého aby sme rozumeli tomu, čo nasleduje a čo máme robiť v nasledujúcich krokoch a časoch...

Don Marian

Deviatnik k Duchu Svätému

26.5.2020

Čo znamená prežívať mladosť, keď sa necháme prežiariť a premeniť veľkou zvesťou evanjelia? 

Uvedomme si že je dôležité položiť si túto otázku, pretože mladosť nie je zásluhou, mladosť je Božím darom: 

„Byť mladým je milosť, je to šťastie.  Je to dar, ktorý môžeme neužitočne premrhať, alebo ho môžeme prijať s vďačnosťou a prežívať ho v plnosti.

“Tvoje Slovo je Svetlo pre moje nohy.”

Boh je pôvodcom mladosti a pôsobí v každom človeku. Tak ako pôsobil vo Filipovi Néri, aj v don Boscovi, aj v mnohych ďalších svätých..., aj vtedy keď už mali “svoj” vek...

Mladosť je požehnaným časom pre mladých a je požehnaním aj pre Cirkev a svet. Je to radosť, pieseň nádeje a blahoslavenstvo. 

Oceniť mladosť znamená vnímať toto obdobie života ako vzácnu chvíľu a nie prechodnú fázu, v ktorej sa mladí cítia postrkovaní do dospelosti.

Pokúsme sa vnímať takto už dnešný deň.

don Marian

Liturgia "domácej cirkvi" k nedeli 24.5.2020

Texty k liturgii domácej cirkvi k 7. veľkonočnej nedeli 2020. Jedna časť z textu sa dá použiť ako deviatnik k Duchu Svätému.
Pripravil don Renzo Bonetti so spolupracovníkmi. Preložil don Dominik Vinš sdb. Upravil don Marian Valábek sdb.
Použite vo svojich rodinách a spoločenstvách. Držte sa pritom usmernení biskupov Cirkvi aj štátnych predstaviteľov.
Modlite sa a silno túžte po budúcom spoločnom slávení Eucharistie...

Príloha:  Liturgia "domácej cirkvi" k 7. Veľkonočnej nedeli (24.5.2020) (PDF)

Deviatnik k Duchu Svätému - druhý deň

23.5.2020 - Výzva:

Každý deň vzývaj Ducha Svätého, aby ustavične v tebe obnovoval skúsenosť tohto veľkého posolstva, že On pripravuje, otvára, udržuje a pomáha.  Prečo by si ho nemohol vzývať...


Duch Svätý - Ty spôsobuješ úžasné skutočnosti. Ale... Každý deň mi toto “ale” pripomína prvých ľudí, ktorí chceli vylepšovať Božie Slovo. Ja dnes viem, že pri Tebe nič cenné nestratim... Ty ma o tom uisťuješ: Nič nestratíš a Ja môžem zmeniť tvoj život, môžem ho naplniť svetlom a dať mu lepší smer. 

Neobmedzím ťa, nič ti nevezmem, naopak, pomôžem ti nájsť to, čo potrebuješ, ešte lepším spôsobom. 


Potrebuješ lásku? Nenájdeš ju v bezuzdnosti, vo využívaní druhých alebo v ich vlastnení či ovládaní. 
Nájdeš ju v spôsobe, ktorý ťa urobí naozaj šťastným. 

Hľadáš intenzívny život? Nenájdeš ho zhromažďovaním predmetov, míňaním peňazí, zúfalým zháňaním sa za vecami tohto sveta. 

Ježišu Ty ma uisťuješ: Intenzívny život vtedy, “keď sa dáš viesť Duchom Svätým, príde v oveľa krajšej a uspokojujúcejšej podobe LÁSKA”.

 

don Marian

 

PS - Zajtrajší text bude aj súčasťou Liturgie domácej cirkvi (Tento text sme vytvorili na Slovensku) - bude pre všetkých, ktorí chcú aj napriek otvoreným kostolom pokračovať v takomto slávení.

Deviatnik k Duchu Svätému - prvý deň

Neviem či viete, čo to je deviatnik...

Takže kratučké vysvetlenie

Keď Ježiš odchádzal do neba k Otcovi, požiadal apoštolov (krátko pred tým im dal rozkaz aby šli do celého sveta učili všetky národy, krstili ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučili ich zachovávať všetko čo ich Ježiš učil) aby zostali v meste (v Jeruzaleme - vo Večeradle) kým nebudú vystrojení mocou zhora. A tak sa deväť dní modlili spolu so ženami a s Ježišovou Matkou a na desiaty deň ich Duch Svätý zmocnil a posilnil aby začali konať. Je to výzva aj pre Vás začať s týmito najbližšími deviatimi dňami:

Piatok 22.5.2020 - Duch Svätý dáva život

Dnes začína deviatnik k Duchu Svätému - modli sa k Duchu Svätému každý deň... aby si prosil s Ježišom ktorý sedí po pravici Otca v sláve; aby prosil  za nás ako náš Kňaz a prosil v nás ako naša Hlava. A s Nim každý deň vzývaj Ducha Svätého!

Duchu Svätý daj mi pochopiť tri pravdy, ktoré sú skutočnosťou:

Boh ma miluje, Kristus je môj Spasiteľ, a On žije – takto sa objavuje Boh Otec a objavuje sa Ježiš.  Kde je Otec a Syn, tam je aj Duch Svätý. 

Duch Svätý pripravuje a otvára srdcia na prijatie tohto posolstva, on udržuje živou skúsenosť spásy, on ti pomáha rásť v tejto radosti, ak ho necháš pôsobiť. Duch ťa prenikne...

Duch Svätý napĺňa srdce vzkrieseného Krista a odtiaľ ako z prameňa preteká do tvojho života a prosí za nás ako náš Kňaz a prosí v nás ako naša Hlava.

Duch Svätý napĺňa srdce vzkrieseného Krista a odtiaľ ako z prameňa preteká do tvojho života. A keď ho prijmeš, Duch Svätý ti umožní čoraz viac prenikať do Kristovho srdca, aby si sa čoraz väčšmi napĺňal jeho láskou, svetlom a silou.

Daj v modlitbe pôsobiť Svätému Duchu !!!

Liturgia "domácej cirkvi" k nedeli 17.5.2020

Texty k liturgii domácej cirkvi k 6. veľkonočnej nedeli 2020. Je tam aj aktivita s deťmi. A je tam aj zvláštnosť - dialóg Ženícha a Nevesty.
Pripravil don Renzo Bonetti so spolupracovníkmi. Preložil don Dominik Vinš sdb. Upravil don Marian Valábek sdb.
Použite vo svojich rodinách a spoločenstvách. Držte sa pritom usmernení biskupov Cirkvi aj štátnych predstaviteľov.
Modlite sa a silno túžte po budúcom spoločnom slávení Eucharistie...

Príloha:  Liturgia "domácej cirkvi" k 6. Veľkonočnej nedeli (17.5.2020) (PDF)
bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť