top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBXFórum


Ak chceš napísať príspevok, musíš sa prihlásiť zadaním hesla v bloku Prihlásenie (vľavo). Nevieš heslo ?

 Jonatánovo oznámenie (Milan a Mária Kohutiarovci - 14.10.2019)
 
Niektorí z nás nepotrebujú na zrelosť do večnosti príliš veľa času.
Boh si ich povoláva čistých.

V nádeji na stretnutie v nádhere Jeho slávy a v istote, že Boh je dobrý, vyprevadíme k Pánovi nášho Jonatána Kohutiara (2011-2019) 16.10.2019 o 14.00 h v kostole sv. Michala archanjela v Cíferi pri sv. omši a následne na novom cintoríne v Cíferi.  

S láskou rodičia, súrodenci a ostatná rodina.

Ak veľmi túžite priniesť kvety, prineste len jeden: za zvyšok sumy miesto kúpy veľkej kytice podporte finančne tých, ktorí vo vašom blízkom okolí potrebujú pomoc pre chorobu alebo chudobu. Jonatán, ktorého najobľúbenejšou vetou bolo: „Ako môžem pomôcť?“ ,sa z toho určite bude veľmi tešiť – a Boh tiež.  Ahojte, Bohu milí. Veľmi rád, ak je potrebné, odveziem 4 osoby na trase Martin-Cífer-Martin dňa 16.10.2019. Peter (0902 848388).  (Peter Pribula - 15.10.2019)


  Mária a Milan,
Myslíme v modlitbách na Jonatána a na vás všetkých

Úprimnú sústrasť

Ravingerovci  (Tomáš a Zuzana Ravingerovci - 16.10.2019)


  Milí priatelia, vďaka za všetky prejavy spoluúčasti, modlitby a mnohým aj za osobnú účasť na sprevádzaní Jonatánka k nebeskému Otcovi. Veľmi sme pocítili vašu podporu a oporu. Prijali sme vôľu nášho nebeského Otca a On vyslyšal naše a Vaše modlitby iným spôsobom. A je to dobré, čo sa prejavuje aj v relatívne pokojnom prežívaní náročných chvíľ.  (Kohutiari - 20.10.2019)bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť