top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBXFórum


Ak chceš napísať príspevok, musíš sa prihlásiť zadaním hesla v bloku Prihlásenie (vľavo). Nevieš heslo ?

 Janko Vojtek v nebi - ďakujeme (Andrej a Katka Kosovci - 11.08.2019)
 
Milí priatelia,
v mene našej mamy a celej našej rodiny Vám chceme poďakovať za všetky Vaše modlitby za nášho otca Janka Vojteka aj celú našu rodinu. Dnes nadránom sa s nami veľmi potichu a pokojne rozlúčil v spánku. Svoje utrpenie s Božou pomocou znášal veľmi statočne určite najmä vďaka Vaším modlitbám, návštevám a láskavej podpore. Jeho diagnóza mohla obnášať neznesiteľné utrpenie a komplikácie, no Pán sa postaral o naozaj pokojné posledné chvíle v kruhu svojej rodiny a v prostredí, ktoré bolo preňho dôverne známe - doma.
Naša veľká vďaka patrí aj pani doktorke Monike Cákovej, ktorá sa veľmi obetavo starala o zmiernenie tatovho utrpenia a tiež Aďke Jakubcovej, s ktorou u nás boli ešte o polnoci, pár hodín pred tatovým odchodom do večnosti.
Nech Vás všetkých požehnáva Boh a odplatí Vám všetky Vaše modlitby, láskavosť, pozornosť a ochotu venované nášmu tatovi aj celej našej rodine. Veríme, že v nebi máme všetci nového orodovníka.

Andrej a Katka Kosovci s rodinou  Ďakujeme Bohu, že sme mohli poznať Janka. Jeho očarujúca osobnosť s jemu vlastným humorom, múdrosťou a dôslednosťou ovplyvnila aj nás.
Kondelovci  (Anka a Emil Kondelovci - 11.08.2019)


  Aj my ďakujeme za možnosť kráčať chvíľu s Jankom a Aničkom v manželáckej rodine. Za jeho múdrosť a podporu. Tiež za láskavé usmernenie pri príprave 3. turnusu. Nech je Pán aj naďalej s Aničkou aj s celou vašou rodinou.Eva a Miro Moškovci  (Moškovci - 11.08.2019)


  Janko, ďakujeme Ti za to, že si sa s veľkým srdcom a širokým úsmevom ochotne delil so všetkými darmi, ktoré si dostal od Boha. Tým, že si nás toľkých obohacoval, verím, že Boh si stojí za svojím slovom a preto Ti žehnáme a prosíme, aby si počul Ježišovo ubezpečenie: "Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána." (Mt 25,23)
VIČNAJA JEMU PAMJAŤ!  (Patrik a Monika - 11.08.2019)


  Janka s Aničkou jsme potkávali na setkáních organizátorů MS a vždy jsme se těšili na jeho milý úsměv, jemný smysl pro humor, připravenost pozorně naslouchat a ochotu moudře poradit. Děkujeme Bohu za jeho život a za to, že jsme Janka mohli poznat. Jsme modlitbou spojeni s Aničkou a celou rodinou. Petr a Hanka  (Petr a Hanka Ptáčníkovi - 11.08.2019)


  Milá rodinu a Aničko Janka, Jsme v modlitbách s Vámi a modlíme se za spásu Jankovy duše i za Vás.
Myslíme na naše setkávání na obnově v Gabčíkově a na vždy milé rozhovory s Jankem a Aničkou, úžasné přijetí
a setkávání s vřelým obětím. Vyprošujeme požehnání a nebe. Jožka a Irenka   (Jožka a Irenka Kundrátovi - 11.08.2019)


  S láskou a vďakou spomíname na Janka a modlíme sa za spásu duše tohto veľkého človeka.   (Hanka a Martin - 11.08.2019)


  S úctou a vďakou spomínam na Janka , obetavého a skromného človeka, vždy verného Bohu a oddaného dielu MS. Verím, že našiel v nebi svoje miesto a bohatú odmenu v objatí svojho Pána . A teba Anička nech i naďalej sprevádza a posilňuje náš Pán po všetky dni Tvojho života. Iveta Č.  (Iveta Čandová - 12.08.2019)


  Vďaka Bohu za Janka, jeho práca pre dielo MS pozitívne ovplyvnila mnohé rodiny na Slovensku v Česku aj v iných krajinách. Vieme, že zostávame spojení ...sme jedna Cirkev putujúca, trpiaca i oslávená!

Anička s rodinou,
nech vás poteší Pán vo vašom zármutku

Kolkovci  (Albín a Mária Kolkovci - 12.08.2019)


  Po Marienke Kuželovej odišla do neba ďalšia manželácka "hviezda" - náš milý, obľúbený, kamarátsky, usmievavý Janko. Dovŕšil Boží plán a predstúpil pred Jeho tvár, "nech mu je Pán milostivý, nech nad ním rozžiari svoju tvár a nech mu daruje večný pokoj!"
V modlitbách myslíme na neho aj jeho rodinu, aby aj im Pán daroval pokoj a aby ich potešil svojou blízkosťou

Feketeovci  (Ján a Mária - 12.08.2019)


  Vzpomínáme na krásnou skupinku s Jankom a Aničkou v minulém roce na Škutovkách.
Příklad manželství Janka a Aničky byl velkým požehnáním pro náš vztah - děkujeme Hospodinu, že do našich životů přivedl Janka i Aničku.
Když jsme přebírali v roce 2012 zodpovědnost za MS v Kroměříži, byl s Aničkou našimi velkými podporovateli. Jankovi vždy velmi záleželo na udržování kontaktů mezi ČR a SK. Jeho laskavý a moudrý přístup byl pro nás vždy motorem pro další práci v díle MS.
Věříme, že má celé dílo MS nyní velkého přímluvce v nebi.
Děkujeme Hospodinu že se na Jankově životě oslavil.
  (Jana a Petr Švíkovi - 12.08.2019)


  Je to zaujímavé ako to Pán riadi, tých čo by sme chceli tu mať dlho, si vezme a ponechá nás samých asi preto, aby sme sa viac modlili a lepšie pripravili.
Janko bol úžasný racionálny duchovný človek a pritom velmi priatelský a mali sme radi aj jeho humor. Príklad ich manželstva s Aničkou bol oporou mnohým. Anička nech Ťa poteší Pán v tvojom žiali, veď máš toho najbližšieho orodovníka v nebi..  (Klaudius a Hanka Kosnáčovci - 12.08.2019)


  Smutna sprava, ale citime pri nej pokoj. Janicko je na poriadku. Vela sil pre nasu Anicku !  (Vlado a Gabika Zelikovi - 12.08.2019)


  Milá Anička a celá vaša rodina,
Jankov odchod k Otcovi nás prekvapil, aj keď sme vedeli o jeho zdravotných problémoch. Boli ste naša prvá vépeeska a stále na našu skupinku z roku 1999 myslíme. Odvtedy sme absolvovali veľa spoločných aktivít a rozhovorov. Janko a Anička ste symbolom manželských stretnutí na Slovensku. A pre nás kresťania, ktorí slúžili a rozdávali sa iným.
Pane, prosíme, zober Janka do svojho náručia, aby bol večne s Tebou !
Grigarovci  (Vlado a Zitka Grigarovci - 13.08.2019)


  Ďakujeme Bohu že nám bolo umožnené, spoznať tak skvelého a obetavého človeka. S jemu vlastným humorom, keď nám ráno čítal správy, čo nového sa udialo doma a vo svete, tak skoro nezabudneme.
V modlitbách myslíme na teba. (Kamil a Imelda Cvekušovci - 13.08.2019)  (Kamil a Imelda Cvekušovci - 13.08.2019)


  Milá Anička s rodinou!
Dakujeme P.Bohu,že sme vas poznali.Ďakujeme za vašu službu pre MS aj MSS. Príklad vášho manželského života,vašej služby pre rodiny na celom Slovensku nech štedro odmení Pán života i smrti,nech otvorí svoju náruč
Jankovi a nech naďalej požehnáva celú rodinu,nech vás naplní svojim pokojom,nádejou a láskou.Veríme že Janko ostáva naďalej naším pomocníkom. V modlitbách naďalej spojení Haydenovci.  (Marián a Terezka Haydenoví - 13.08.2019)


  Drahý Janko, vďaka, že si prijal Božiu výzvu a rozbehol Manželáky na Slovenku. Nech Ťa Pán prijme vo svojej Sláve. Zanechal si tu veľkú manželácku rodinu, ktorá bude na Teba spomínať aj v modlitbách.

Milá Anička, vyjadrujeme hlbokú spoluúčasť v smútku z odchodu Tvojho drahého manžela. Modlíme sa za Teba i celú rodinu. Nech vám živá viera a nádej umenšia váš žiaľ.

https://www.youtube.com/watch?v=swW2eZgMfQU


Emil a Božena, František a Jarka
  (Kováčikovci - 13.08.2019)


  Milá Anička a celá smútiaca rodinka!
Nech odpočíva Janko v pokoji. Vieme, že už oroduje za manželské stretnutia.
Bol veľkou duchovnou silou všetkým účastníkom manželských stretnutí.
Zostáva v našich modlitbách. Adrian a Mária Ritomskí  (Adrian a Mária - 13.08.2019)


  Ďakujeme Bohu za to, že sme Vás, Janko a Anička, mohli spoznať, nikdy nezabudneme na naše prvé manželáky, bolo to niečo úžasné, neuveriteľné, nezabudnuteľné, neodmysliteľne spojené s Tebou, Janko, navždy ostaneš v našej pamäti.
Anička, hlbokú a úprimnú sústrasť, myslíme na Vás v modlitbách, odpočinutie večné daj mu, Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.  (Ján a Zuzana Cíbikovci - 14.08.2019)


  Nech milostivý a dobrotivý Pán prijme do svojho náručia Janka a zároveň nech v žiali poteší Aničku a celú rodinu v ich smútku spôsobom, akým to nedokážu žiadne ľudské slová ani činy.
Chceli by sme okrem veľkého diela akým MS nepochybne sú, spomenúť aj jeho pôsobenie na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne. Aj tu denne žil svoju vieru skutkami lásky, obety a vyprosenými múdrymi rozhodnutiami ako jej riaditeľ i pedagóg. Aj tu a v našich deťoch zanechal po sebe nezmazateľnú stopu.
Janko, ďakujeme za všetko, zostávaš v našich srdciach i modlitbách až kým sa, dúfame, opäť stretneme v našej nebeskej vlasti.  (Peter a Monika Mojtovci - 14.08.2019)bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť