top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBXFórum


Ak chceš napísať príspevok, musíš sa prihlásiť zadaním hesla v bloku Prihlásenie (vľavo). Nevieš heslo ?

 Najlepší záujem dieťaťa. (Gabriela Huliaková - 09.10.2018)
 
Prosím, pomôžte, aby toto neprešlo!
Prepáčte, že posielam celé znenie, možno nie všetci si to môžu nájsť.
Dovidenia v Gabčíkove. Peter a Gabriela Huliakovci

Rada Európy chce dať prednosť požiadavkám LGBT skupín pred najlepšími záujmami a právami dieťaťa.

Podporte petíciu na ochranu detí a ich záujmov tu: https://www.citizengo.org/sk/fm/166120-najlepsi-zaujem-dietata

V rozpore so záujmami dieťaťa nová rezolúcia Rady Európy pod rúškom rodovej rovnosti a nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie požaduje napr.:

•automatické uznávanie, že "rodičom č. 2" je lesbická partnerka narodeného dieťaťa (nie jeho biologický otec), a to za rovnakých podmienok ako sa určuje otcovstvo dieťaťa pri heterosexuálnych pároch (čl. 4.5.3),
•adopcie detí pre páry rovnaké pohlavia (čl. 4.5.2.),
•umelé oplodnenie pre páry rovnaké pohlavia,
•právne uznanie párov rovnakého pohlavia (4.3.1.),
•odmietnutie ústavnej ochrany manželstva muža a ženy (4.2.).
Správu, o ktorej sa bude hlasovať v stredu 10.10.2018, pripravil švédsky spravodajca Jonas Gunnarsson, ktorý si tak plní svoju úlohu generálneho spravodajcu Rady Európy pre otázky LGBT.Požiadavky uvedené v rezolúcii sú však považované za kontroverzné nielen u nás, ale aj v Západnej Európe, napr. umelé oplodnenie pre lesbické páry a absurdná žiadosť, aby pri narodení dieťaťa bola ako rodič č.2. automaticky uznaná partnerka matky, nie reálny otec dieťaťa.Nezodpovedajú ani rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý nikdy neprijal žiadne stanovisko k definícii manželstva a rodiny, ani nikdy nestanovil povinnosť uznať manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia, a potvrdil, že uznanie manželstva ako zväzku muža a ženu nie je diskriminačné.Sú tiež v rozpore so slovenskou legislatívou. Ústava Slovenskej republiky priznáva manželstvu jedinečné postavenie: "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou" (čl. 41.1) Nie je možné ho zredukovať na právny koncept, ktorý nezohľadňuje rozdiely medzi pohlaviami, ich súvisiacu komplementárnu úlohu a prirodzenú reprodukčnú úlohu spojenia muža a ženy.Ako hovorí Zákon o rodine a mnohé výskumy to jednoznačne potvrdzujú, " pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa" (čl.I.3). Slovenská republika si tiež ctí zásadu "najlepšieho záujmu dieťaťa" (Zákon o rodine, čl.I.5). Takéto stanovisko zastáva aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý hovorí, že vnútroštátne orgány sú oprávnené limitovať právo na adopcie záujmami týchto detí (pozri Fretté proti Francúzsku, 2002).Podpora adopcií detí v rozpore s právom dieťaťa na otca a mamu a v rozpore s jeho najlepšími záujmami, vo všetkých štátoch Rady Európy, by obmedzila schopnosť štátu garantovať, že "záujmy dieťaťa budú prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú" (Zákon o rodine, čl.I.5).

bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť