top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBXFórum


Ak chceš napísať príspevok, musíš sa prihlásiť zadaním hesla v bloku Prihlásenie (vľavo). Nevieš heslo ?

 Štóla Juraja Bencu (Kohutiari - 30.07.2018)
 
Priatelia, ktorí ste boli na II. kurze si možno spomínate, že don Juraj Benca počas kázne ponúkol na rok zapožičanie svojej štóly do rodiny, v ktorej majú chlapca maturanta, ktorý rozmýšľa nad duchovným povolaním. S Máriou nás to hneď oslovilo, aj keď maturanta momentálne nemáme, ale už na sv. omši sme sa nesmelo hlásili. Záujemca sa mal zastaviť večer u Juraja na rozhovor. Aké bolo naše prekvapenie keď sa večer po deviatej, keď sme čakali pár zo skupinky, ozvalo klopanie a vo dverách sa objavil don Juraj a ponúkol nám svoju štólu aj s vysvetlením, čo od nás očakáva. Nie sú to žiadne ťažké veci a sľúbili sme, že je to pre nás ako rodinu výzva viac sa modliť za kňazov, za duchovné povolania, ...

Po zvážení všetkého sme sa rozhodli uložiť štólu na čestné miesto a osobitne sa denne modliť po jednom Zdravase na nasledujúce úmysly:

- za dona Juraja;

- za správne rozhodnutie nášho syna Samuela a iných chlapcov pri voľbe cesty, na ktorú ich Pán volá;

- za kňazov, ktorí prežívajú krízu povolania a za obnovenie ich nadšenia z kňazstva;

- za kňazov, aby mali otvorené srdce pre službu rodinám a manželstvám;

- za svätých kňazov.

Pridáte sa? Všetkým vám želáme požehnaný čas, aby ste dokázali prenášať poznatky a predsavzatia z kurzu do každodenného života. Myslíme na vás v modlitbách.bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť