top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBXFórum


Ak chceš napísať príspevok, musíš sa prihlásiť zadaním hesla v bloku Prihlásenie (vľavo). Nevieš heslo ?

 Cena FRA ANGELICO pre Jána Lukyho Lukáča (Mia Lukáčová - 26.03.2018)
 
Milí moji,

môj muž, miláčik, bol vo všetkom najlepší a jeho talent a cit pre krásu ocenila aj Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru :
cena FRA ANGELICO mu bola udelená v utorok 20. 2. 2018.
posielam fotky, laudatio, diplom a videozáznam.
Krásnu cenu zo skla mám doma.
23.3. 2018 spomínajme na 3. výročie jeho cesty do neba.

vaša Mia
----

Ján Lukáč (1958 - 2015) in memoriam

Prežil celý svoj život v Bratislave , ale narodil sa v Partizánskom v r. 1958.
Oženil s Máriou „Miou“, s ktorou prežil plodný a kresťansky príkladný život a bol láskavým a obetavým otcom štyroch detí.
Hneď po roku 1989 založili s priateľmi ateliér „Svorad“, pre projektovú pomoc cirkvi a rehoľným spoločnostiam v zmenených podmienkach, neskôr pôsobil s vrstovníkmi Martinom Kvasnicom, Beatou Polomovou, Stanom Ondrušom, Damiánom Berecom, Pavlom Pokorným, Pavlom Martinickým a inými v architektonických ateliéroch, istú dobu aj ako pedagóg na Stavebnej fakulte STU. Najmä v období po zmene spoločenského zriadenia, kedy bol nápor najväčší, spolupracoval na vypracovávaní pomôcok a manuálov pre duchovných v príprave a realizácii novostavieb kostolov, fár, pastoračných centier, rehoľných domov, determinantov pri ich rekonštrukciách a dostavbách, vypracúvaním štatútov architektonických a urbanistických súťaží, pri tvorbe overovacích štúdií novostavieb, prestavieb, adaptácií, interiérov a liturgického mobiliáru. Patril k zakladajúcim členom voľného združenia architektov, výtvarníkov a teoretikov „Gorazd“, ktoré sa profilovalo v oblasti sakrálnej architektúry a umenia.
V spolupráci s Ľubom Závodným bol autorom víťazného projektu 1. medzinárodnej súťaže pre kostol v Petržalke. Žiaľ, návrh sa pre neskoršie organizačné zmeny nerealizoval. Spomeňme jeho spoluorganizáciu a účasť na prvých seminárov o sakrálnej architektúre a umení, či na jednom z prvých projektov - overovacej štúdie novostavby kostola v Partizánskom. Bol členom širokého autorského kolektívu pre riešenie areálu vo Vajnoroch, pre historicky prvej návštevy pápeža na Slovensku v apríli 1990 a pastoračného centra v Karlovej Vsi, kde bol generálnym inžinierom projektu. V autorskom kolektíve Štúdia FOR, či neskôr B 52, navrhol viaceré sakrálne realizácie. S Andrejom Botekom spolupracoval pri návrhu mreží a spovedníc v šaštínskej bazilike, štúdie spovedných priestorov františkánskeho kostola, úpravy presbytéria kostola kapucínov, či pri tvorbe kaplnky Teologického inštitútu na empore jezuitského kostola v Bratislave. Nádherným finále jeho tvorby bola premeditovaná pustovňa františkánov v horách nad obcou Beňadín /so Sidou Gáborovou a Jánom Kodoňom/ a rekonštrukcia areálu Kongregácie Sestier najsv. Spasiteľa na Jakubovom námestí /s Michalom Langom/, ktorá zahŕňala zložité dispozičné nadväznosti, adaptáciu i novostavbu krídla a hlavne jeho úžasne pôsobivý interiér kaplnky, ktorý osloví každého svojou duchovnou atmosférou a je jeho posledným duchovným aj hmotným odkazom.
Ján Lukáč – „Luky“, bol nielen vynikajúcim odborníkom, bol kresťanom, ktorý úprimne žil svoju vieru a svedčil o nej svojím životom. Bol vždy otvorený iným – ich dom v Doľanoch bol miestom, kde sa stretávalo množstvo ľudí, ktorých zjednocoval. Aj v najťažšej skúške svojho života – v smrteľnej chorobe, sa stal príkladom Kristovho učeníka. Prijal tento svoj údel a objal ho ako kríž, ktorým sprevádzal svojho Pána. Prijatie Božej vôle, jeho Áno Bohu aj v tej najzložitejšej situácii, jeho odovzdanosť a vyrovnanosť sú znakom osobného hrdinstva. Lukyho pohreb, účasťou pripomínajúci pohreb prezidentov, bol veľkou oslavou života, bol vyjadrením nádeje a istoty - prvou úrodou jeho zrna.

A. Botek


Rada KBS ocenila osobností kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180227036

bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť