Pápež v mene sýrskych detí pozval deti celého sveta k modlitbe za mier

Vatikán 29. mája - Pápež František opäť pripomenul trpiacich kresťanov v Sýrii, tentoraz osobitne deti. V nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pozval k účasti na modlitbovej iniciatíve sýrskych detí vyhlásenej na 1. júna.

Ako povedal, blížiaci sa 1. jún, ktorý je Medzinárodným dňom detí, budú katolíci i pravoslávni v Sýrii prežívať ako osobitný deň modlitby detí za mier. V mene sýrskych detí pápež František tlmočil nasledovné pozvanie k modlitbe deťom na celom svete: „Sýrske deti pozývajú deti celého sveta, aby sa pripojili k ich modlitbe za mier.“ -jb-

Viac: http://sk.radiovaticana.va/news/2016/05/29/p%C3%A1pe%C5%BE_v_mene_s%C3%BDrskych_det%C3%AD_pozval_svet_k_modlitbe_za_mier/1233358