Svet okolo nás
top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a uvidíš všetky články, môžeš tiež pridať svoj názor na fórum.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Prihlás sa v bloku "Prihlásenie" a uvidíš všetky články.Podujatia, ktoré neorganizujú Manželské stretnutia, no radi ťa o nich informujeme.
Pošli nám typ na akcu, o ktorej by mali manželáci vedieť !


Odkazy na stránky venujúce sa manželom, rodine, deťom, alebo inak zaujímavé:


Odkazy

www.krestanskykouc.sk Kresťanský kouč  Nový odkaz !
rodinaba.sk Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
www.spiritualita.sk O mužskej spiritualite - web vytvorili a jeho podujatia organizujú naši muži z MS !
www.lpp.sk Liga pár páru
www.upc.uniba.sk Univerzitné pastoračné centrum Bratislava
www.christnet.sk Kresťanský portál
www.babetko.sk Babätkovský portál
www.gospel.sk Gospelová hudba
www.sdb.sk Saleziáni
www.rcc.sk Oficiálna stránka Rim.-kat. cirkvi na Slovensku
www.lumen.sk Rádio Lumen
ano.host.sk Áno pre život
www.rodinabb.sk Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici
www.catholicmom.com Katolícke mamičky
www.hkr.host.sk Hnutie kresťanských rodín
www.elep.sk Prirodzené plánovanie rodičovstva
www.redemptoristi.sk Kresťanský diskusný portál
www.miriam.sk Kresťanský diskusný portál pre ženy
www.chemin-neuf.sk/kana Kána na Slovensku
www.majak-nadeje.eu Maják nádeje
www.krestanskemedia.sk Kresťanské média vydávané v slovenskom a českom jazyku
www.vzdymilovana.sk Každá z nás je milovaná - milovaná BOHOM
   
Zaujímavé stránky v ČR  
www.setkani.org Manželská setkání (ČR) - web našich priateľov v ČR
www.chlapi.cz Stránky věnované tématu mužské spirituality (ČR)
www.rodiny.cz Národní centrum pro rodinu (ČR)
www.prorodiny.cz Centrum pro rodinu a sociálni péči Ostrava (ČR)
Letný tábor pre deti Nemecký Anem 2017 (Dechtice 30.7-5.8.2017)

Milí rodičia, aj tento rok pripravujeme pre vaše deti tábor Nemecký Anem, počas ktorého bude o vaše deti postarané nielen po fyzickej, ale aj osobnostnej stránke. Súčasťou programu sú totiž športové hry, výlety, tvorivé dielne, ale aj nemčina a spoznávanie Boha. Tábor sa bude konať v čase od 30.7. do 5.8.2017 a je určený aj pre nemčinárskych začiatočníkov vo veku od 13 do 16 rokov. Cena tábora je zvýhodnená do konca apríla 127 eur za dieťa + súrodenecká zľava.

Čítať ďalej...

Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze

Novena Dávame do Vašej pozornosti aktuálnu novinku: „Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze“. Brožúra obsahuje 9 dňovú pobožnosť. Každý deň je uvedený priliehavým citátom zo sv. Písma, zamyslením na danú tému: kríza z narušených vzťahov, kríza zo zlomenosti a zneužitia, kríza z rozchodu alebo rozvodu, kríza z opustenosti a osamelosti, kríza z choroby, kríza z odsúdenia, kríza zo závislosti, kríza zo straty zmyslu života, kríza viery ...

Čítať ďalej...

Výcvikový program Kresťanský kouč – jar 2017

Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa výcviku "Kresťanský kouč", ktorý naše Poradenské centrum pre rodiny Family Garden organizujeme už štvrtý rok. Doteraz sa v našom centre vyškolilo viac ako 90 kresťanských koučov laikov ako aj zasvätených osôb z viacerých diecéz Slovenska. V roku 2017 otvárame iba jeden kurz, nakoľko sa chceme na jeseň venovať rôznym nadstavbovým programom pre už vyškolených koučov.

Cieľom programu je pripraviť ľudí schopných poskytnúť jednorazovú pomoc alebo aj dlhodobejšie sprevádzanie vtedy, keď sa niekto iný ocitne na križovatke, vo vzťahových problémoch, pred náročným rozhodnutím, v bezradnej situácii a mnohých iných životných ťažkostiach. Účastníci sa naučia viesť rozhovor kresťanským koučovacím spôsobom a tým pristupovať ku klientovi, priateľovi, členovi rodiny, či spoločenstva, prípadne ku kolegovi v práci, ktorý sa ocitá v problémoch s hlbokým rešpektom a prijatím.

Ak poznáte niekoho, kto by sa rád naučil zručnostiam kresťanského kouča (sprevádzať ľudí - jednotlivcov, či manželské páry pri riešení osobných problémov), prosíme informujte ho o tejto možnosti. V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na: Prihláste sa do jarného kurzu 2017!

S úctivým pozdravom Katarína Baginová

Víkedny pre bezdetné páry

svetCentrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok dve víkendové stretnutia pre bezdetné manželské páry.

Prvé stretnutie „MANŽELSTVO AKO DAR“ je určené pre tých, ktorí ešte neboli na takomto stretnutí a kladú si otázky: Aký je Boží plán s (bezdetným) manželstvom, aké je jeho poslanie? Dieťa – právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou, ako môžeme riešiť naše problémy s bezdetnosťou? Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 28. do 30. apríla 2017 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Druhé stretnutie – duchovná obnova „AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL“ (Gn 1,27) je otvorené pre všetkých, ktorí túžia stráviť víkend v spoločnosti ľudí v podobnej životnej situácii, ale najmä prehĺbiť vzťah k Bohu a medzi manželmi navzájom. Duchovnú obnovu vedie Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 5. do 7. mája 2017 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Bližšie informácie o oboch stretnutiach nájdete na: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia

Nová kniha - Milosrdenstvo voči trpiacim

Kniha Milosrdenstvo voči trpiacimTáto publikácia vznikla so zámerom podeliť sa osobné skúsenosti získané v priebehu našej práce. Kniha vznikla na základe viacročných praktických skúseností. Autori jednotlivých kapitol sú ľudia pracujúci s rôznymi cieľovými skupinami, ako sú rodiny v núdzi, osamelé matky s deťmi v krízových centrách, závislí, seniori a zomierajúci.

Našou snahou je uviesť milosrdenstvo do každodenného života práve tam, kde sa nachádzame a podeliť sa svojimi osobnými skúsenosťami s prejavovaním milosrdenstva. Cieľom všetkých je priblížiť milosrdenstvo, ktoré by sa malo stať naším životným programom a zároveň poznanie, že všímať si jeden druhého je cesta k hlbokej vnútornej radosti. Chceme sa navzájom povzbudiť a inšpirovať v preukazovaní milosrdenstva voči všetkým, ktorí s nami žijú.

Významným prínosom sú praktické skúsenosti v rôznych oblastiach a najmä svedectvá, ktoré priťahujú samé osobe. V nich rozpoznávame ľudskú biedu, bolesť srdca a zároveň liečivú silu lásky, s ktorou sa mnohí skláňajú k zraneným.

Čítať ďalej...

Pozvánka na deti na letný tábor - Nemecký Anem

Milí rodičia, dochádzajú vám nápady, ako zamestnať svoje ratolesti počas letných prázdnin? Ponúkame vám pre ne alternatívny program: letný tábor Nemecký Anem.
Nemecký Anem je týždňový tábor, počas ktorého bude o vaše deti postarané nielen po fyzickej, ale aj intelektuálnej stránke. Súčasťou programu sú totiž športové hry, výlety, tvorivé dielne, ale aj nemčina a spoznávanie Boha. Tábor sa bude konať v čase od 13. - 20.8.2016 v Tatranskej Lomnici a je určený aj pre nemčinárskych začiatočníkov vo veku od 12 do 15 rokov.


Čítať ďalej...
bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť