top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a môžeš pridať svoj názor do fóra.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999    1998    1997    1996    1995    1994   

 

Seminár VPS II (Škutovky 17.–19.3.2017)

Rekreačný objekt Škutovky privítal na víkendovom seminári v dňoch 17.3. – 19.3.2017 manželácke VPS. V príjemnom prostredí sa zišlo 37 párov VPS, ktoré si priviezli  aj 3 deti a dvoch animátorov. Počas celého víkendu nám slúžil kňaz don Dominik Vinš SDB.

Program pripravili manželia Marián a Gitka Kubešovci. Celý program bol zameraný na zlepšenie komunikačnej zručnosti vedúcich párov, učili sme sa ako správne klásť otázky a najmä ako počúvať manželov, ktorých máme v skupinkách. Ako páry nepoučovať, ale učiť ich hľadať vhodnými otázkami riešiť ich problémy a samozrejme aj svoje. Učili sme sa ako napĺňať 3 piliere manželského života : city, dôveru a záväzok. Po prednáškach sme pracovali vo dvojiciach podľa pracovného listu, ktorý nám pomohol vniknúť do vnútra nášho manželstva a hľadať cestu ako naplniť Boží zámer s našim manželstvom a žiť ho ako skutočnú sviatosť.

Pracovali sme aj v malých skupinkách, ktoré okrem Kubešovcov viedli ďalší ich pomocníci z radov VPS, ktorí prešli kurzom kresťanského koučingu. Práca v dvojiciach a v skupinkách bola náročná s niekedy aj bolestivá, ale pomohla nám posunúť sa na spoločnej ceste a získať lepšiu kompetenciu pre vedenie skupinky na MS.

V sobotu večer sme sa spoločne modlili Krížovú cestu a mohli sme využiť čas na modlitby za potreby a na individuálne konzultácie s manželmi, ktorí robia koučing a nám mohli poslúžiť.

Ako vždy na akciách MS sme zažili pekné spoločenstvo, tešili sme sa, že môžeme byť zase chvíľu spolu a zažívať Božiu prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého medzi nami.

Program seminára bol pre VPS veľmi užitočný a veríme, že sa nám s Božou pomocou pomôže preniesť teoretické poznatky do praxe na letných kurzoch. Veríme, že čas strávený na Škutovkách prinesie dobré ovocie pre naše manželstvá a naše rodiny.

Vojtekovci


bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť