top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a môžeš pridať svoj názor do fóra.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

 

2018        2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009        2008        2007        2006       
2005        2004        2003        2002        2001        2000        1999        1998        1997        1996        1995        1994       

 

Manželské stretnutia seniorov (Škutovky 20.-26.6.2016)

Starnutie je dnes problém viac ako kedykoľvek predtým.  Dnes narastá povchný pohľad na starších ľudí, na ich skúsenosť. Kedysi vzbudzovala staroba rešpekt a pozornosť, dnes je to často irónia, smiech. Nositeľom múdrosti sa stali moderné média a technológie. Ale ľudská psychika je rovnaká ako pred 100 rokmi, 1000 rokmi, iba spracúva iné životné okolnosti. Dnes skúsenosť z určitého pohľadu predstavuje prínos oveľa viac, ako predtým. Skúsenosť je odolnejšia voči neustále sa meniacej prchavej móde, prechodným postojom a omylom doby, hovorí sv. otec František.

Netreba sa báť pribúdajúcich rokov. Človek dozrieva, očisťuje svoj vzťah k Bohu, k sebe samému i k partnerovi. Takýto vzťah starších manželov by mal byť zdrojom radosti, pokoja, istoty. Prežívame navzájom zodpovednosť za svoju lásku, za svoju svätosť. Starneme od narodenia a ťažko určiť, kedy začíname byť seniormi.  V priebehu života sa snažíme pripravovať na profesné zameranie, na manželstvo, ale aj na obdobie, keď nám deti odídu a zostávame sami, sa treba tiež chystať v predstihu.

Keď manželia vpustia do svojho života Krista a snažia sa kráčať s Ním, naučia sa milovať – milovať po všetky dni svojho života. Je veľkým povzbudením vidieť starších manželov, ktorí sa dorozumievajú pohľadom a ktorí sa aj po mnohých rokoch milujú.

O toto sa snažíme na turnusoch Manželských stretnutí seniorov (ďalej „MSS“) už tri roky na Škutovkách. Aj my stále hľadáme múdrosť, čerpáme ju na MSS aj od praotcov viery.  Tento ročník bol tiež pokračovaním v línii patriarchov od Abraháma a Sáry, cez Izáka a Rebeku, cez Jakuba a Ráchel, k Jozefovi Egyptskému. O Jozefovi Egyptskom hovoria teológovia, že je predobrazom Ježiša Krista. V tomto ročníku MSS odznieval príbeh Jozefa v úvodných dialógoch manželov pred každou prednáškou. Manželia, ktorí mali minulý rok prednášku, uvádzajú Jozefovým príbehom  prednášku  tohoročného páru a dávajú mu požehnanie. Prostredie prednáškovej sály bolo vyzdobené práve rekvizitami patriarchov, rekvizitami Egypta so všetkým, čo pripomína  Jozefa a  jeho život.

Popri ôsmich prednáškach na témy, ktoré sú pokračovaním základného kurzu MS a riešia naše vzťahy a okolnosti nášho veku, máme jeden deň - Deň zmierenia. Je príležitosťou k zmiereniu sa s minulosťou, prítomnosťou a k prijatiu budúcnosti. Je to čas stíšenia, spovede, rozhovorov s kňazmi a čas pre pár.

V tomto ročníku sme zaradili do programu aj čas na relax, oddych podľa vlastného zváženia manželov. Mali sme aj možnosť navštíviť multifunkčný výnimočný  aquapark  Gothal v blízkej Liptovskej Osade v jedinečnom prostredí krásnej prírody.

V sobotu po absolvovaní štátnic v lese nad chatou, sme zažili slávnostnú sv. omšu s obnovou manželských sľubov. Potom nasledovala bohatá večera a spoločenský program, ktorý bol vyvrcholením týždňa s Jozefom Egyptským, ktorého faraón ustanovil za správcu celého Egypta a dal mu meno Sáfenat Panéach – Živiteľ zeme.


V nedeľu po sv. omši a povzbudivých slovách don Mariana Valábka od pápeža Františka: „s plným nasadením do lásky“, sme sa rozlúčili naplnení krásnymi zážitkami a s túžbou stretnúť sa o rok.


Ján a Anna Rajskí

 Vladko a Zitka Grigarovci napísali podrobný komentár k MSS 2016. Kto má záujem, čítaj ďalej :

Čítaj ďalej ...

Tento rok uskutočnili svoj letný kurz ako prví manželáci – seniori. Opäť sme sa zišli v rekreačnom zariadení Škutovky 2 km nad dedinou Liptovská Osada v lone prekrásnej prírody pri slnečnom počasí, keď nám zapršalo len v piatok v noci a v sobotu na konci štátnic a počas slávnostnej večere a spoločenského programu. Stále pokračuje proces realizácie vylepšovania programu kurzu, zrealizovalo sa osem prednášok plus voľný poldeň na oddych. Tým sa kurz predĺžil na sedem dní. Všetkými účastníkmi to bolo dobre prijaté.V pondelok 20. 6. 2016:

sme postupne pricestovali autami (jedinou výnimkou boli Jaroslav a Marta Turzovci, ktorí ako športovci prišli na bicykloch z Ružomberka), zvítali sa a ubytovali. To bolo radosti, keď sa stretnú priatelia, ktorí sa dlhšie nevideli. Vzájomných rozhovorov nebolo konca.

O jedenástej hodine začal program. Zaspievali sme si pesničky: „Ráno, celý deň anjeli nad nami bdejú Pane“, „Toto je deň, ktorý nám dal Pán“. Potom nás vedúci kurzu a zároveň moderátori Janko a Anička Rajskí srdečne privítali. Povedali, že mnohé páry sem nemohli prísť v dôsledku chorôb, z rodinných dôvodov. Máme využiť tento čas, počúvať Pána, ktorí nám bude hovoriť cez prednášajúcich, v tichosti, aby nám sem nevnikol zlý, lebo ten využije každú príležitosť. Privítali tých, ktorí sú tu prvýkrát.

Potom nám manželia Rajskí oznámili, že aj v tomto ročníku Manželských stretnutí seniorov (ďalej len „MSS“) budeme pokračovať v línii patriarchov. Vrátili sa k predošlým ročníkom, k manželstvám Abraháma a Sáry, Izáka a Rebeky, Jakuba a Ráchel:

V ľudstve pôsobí fenomén dobra a zla. V Babylone to došlo až tak ďaleko, že človek sa chce vyrovnať Bohu. A vtedy si Boh vyvolil otca Abraháma. A prisľúbil mu úrodnú zem a početné potomstvo. Abrahám súhlasil. Veril Bohu. Opustil svoju rodnú zem, kmeň, bôžikov a odišiel spolu so svojou manželkou Sárou a služobníctvom do zasľúbenej zeme. Roky im pribúdali a oni stále nemali deti. Slúžka Agar porodila Abrahámovi syna Izmaila. Keď sa konečne narodil sľúbený Izák, Abrahám mal 100 rokov a Sára 91 rokov. Abrahám zažil aj skúšku pri „obetovaní Izáka“. Vtedy sa Abrahám stáva praotcom viery.

Prišli patriarchovia Martin a Marta Bernátovci, ktorí nám predstavili Abraháma a Sáru. Zdôraznili nám, že manželstvo bolo ustanovené ešte v raji. Sára sa vzdala svojich bôžikov a oddala sa Abrahámovmu Bohu. Aj my a naše manželstvá prechádzajú cestou viery. Na MSS je príležitosť na upokojenie, na stíšenie. Ale to záleží od nás. Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán. Izmail odišiel z domu a Izák vyrastal ako jedináčik. Izák si vytvoril doma mama – hotel. Rodičia mu hľadali manželku Rebeku. Až po dvadsiatich rokoch sa Izákovi a Rebeke narodili dvojčatá: Ezau a Jakub. Ezau bol divý človek. Nepočúval Boha. Izák si obľúbil Ezaua. Jakub bol vnímavý a tichý, ale pritom bol prefíkaný, lebo získal prvorodenstvo – za misu šošovice. Izák dal požehnanie Jakubovi podvodom. Keď na to Ezau prišiel, chcel Jakuba zabiť. Rebeka ho poslala k svojmu bratovi Labanovi. Potom nám patriarchovia Janko a Mária Vrabcovci priblížili manželstvo Izáka a Rebeky. Spolu zle komunikovali. Boh nemení dôsledok toho, čo spáchali. Musia si to odtrpieť. My sme boli krstom zbavení dedičného hriechu. Chceme sa dobrou komunikáciou zjednocovať. Jakub znamená v preklade podvodník. Cesta Jakuba nebola jednoduchá. Musel sa zmeniť na Izraela, čo znamená Boží bojovník. Podvod je nutné očistiť, a preto sa Jakub stal utečencom. Na ceste premeny začal vnímať Boží hlas v sebe. Boh ho sprevádza. Pri studni sa stretáva so svojou budúcou manželkou Ráchel. Jej otec Laban mu dal podmienku – 7 rokov práce. Po ich uplynutí mu dal staršiu dcéru Liu, lebo v jeho kraji by sa mala najskôr vydať staršia dcéra a ona mu porodila štyroch synov. Za Ráchel musel Jakub odslúžiť u Labana ďaľších sedem rokov a so svojimi ženami, ich slúžkami, sluhmi, deťmi (12 synov) a stádom odišiel do svojej rodnej krajiny Kanaán. Celý tohtoročný kurz sa bude zaoberať patriarchom Jozefom Egyptským.Poobede po stretnutí VPS-iek nám Rajskí prerozprávali udalosti z 1. dielu filmu o Jozefovi Egyptskom od jeho detstva, cez predanie do otroctva, až po uvrhnutie do väzenia. Jozef bol vytúžené dieťa. Rodičia mu vštepili do srdca bázeň pred Bohom a odpor k hriechu. A Boh ho sprevádza. Preto sa aj v otroctve stáva správcom Putifarovho majetku a obstojí aj v tvrdej skúške vernosti Bohu pri Putifarovej manželke, ktorá ho cez krivé obvinenie nechá uvrhnúť do väzenia. Jozefovi bratia boli iní, nechápali vieru otca Jakuba.

Potom prišli patriarchovia Janko a Mária Vrabcovci, aby nás voviedli do prednášky Jožka a Márie Draveckých „Odkiaľ a kam smerujeme“, ktorí na základe ročných období: jari, leta, jesene a zimy predstavili svoje manželstvo, keď takmer 21 pracovných rokov strávili v zahraničí. V súčasnosti sa nachádzajú v jeseni manželstva. Našu pozornosť zamerali na plody jesene manželského života: múdrosť, obetu, lásku a vernosť. V tomto období by sme už mali mať vyriešený spoločný pohľad, odpustenie, zmysluplne žiť, veľa rozprávať o sebe, hľadať, čo nás zbližuje. 

Obdobie zimy, ktoré príde, máme prijať z Božích rúk a smerovať do večnosti k Bohu pomocou modlitieb, sviatostí, vzájomnej lásky a služby iným: vnúčaťom, príbuzným, Cirkvi, farnosti, odovzdávaním skúseností, angažovaním sa vo verejnom živote, udržiavaním kondície. Čiže náš manželský život by sa mal podobať krížu, kde vodorovné rameno predstavuje službu iným a zvislé rameno smerovanie k Bohu.

Nasledovala práca v skupinkách a na svätej omši don Marián Valábek povedal, že máme snívať Božie sny.

Po večeri síce unavení, ale zvedaví, sme si pozreli druhý diel filmu Jozef Egyptský, aby sme získali predstavu o živote v tých časoch v zasľúbenej zemi a v Egypte.Utorok 21. 6. 2016:

(bol sviatok svätého Alojza Gonzagu) sme začali rannými chválami, ktoré viedli Albín a Mária Kolkovci, ktoré sa, ako po predchádzajúce dva roky, stali pevnou súčasťou nášho každodenného programu. Pritom sme stále mali k dispozíciu kaplnku s Eucharistiou. Raňajky. Prostredníctvom sms nás pozdravili manželáci Vojtekovci-zakladatelia MS, Kuželovci a Baginovci. Lacko a Mária Baránkovci nám objasnili rekvizity, ktoré nainštalovali v hlavnej miestnosti: patriarchálny obraz, kde nie je tvár, aby sme sa v ňom videli a čnosti odovzdávali našim deťom, rekvizity k siedmim úrodným rokom (plné vrecia obilia) a k siedmim neúrodným rokom (prázdne vrecia). Ďalej peniaze, lebo Abrahám šetril na horšie časy, aby zachránil svoj národ. Na záver zdôraznili: Ak budeme verní Bohu, on nám dá všetko, čo potrebujeme a nikdy nás nesklame.

Potom patriarcha Marianka Fülőpová požehnala Róberta a Máriu Podivinských, ktorí nám odprednášali „Nové životné situácie“. Vo svojom manželskom príbehu sa zamerali na životné situácie, ktoré museli riešiť a pritom nestratili optimizmus ako sa píše v knihe Sirachovcovej 14, 14: „Nedopusť, aby ti unikol radostný deň“.

V jeseni života môžeme ostať sami v prázdnom byte (dome), deti odídu z domova,, môžeme stratiť zamestnanie alebo odísť do dôchodku. Môžeme pocítiť telesné obmedzenia, rany života, zlyhania, nesplnené predstavy, môžeme sa ocitnúť zoči voči smrti. Čas, ktorý máme, je Boží dar. V knihe Kazateľ 3, 1-2 čítame: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť.“ Manželia by sa mali usilovať a snažiť o neustály rast. Máme byť vďační za všetky dary, obmedzenia i kríže, lebo nás bližšie privádzajú k Bohu.

Poobede nás patriarchovia Vlado a Zitka Grigarovci na príklade Jozefa a jeho bratov upriamili na existenciu dobra a zla v ľudstve. Ako nekomunikovali s otcom Jakubom, napočúvali Boha vo svojom svedomí, aké rozdielne boli pohľady Jozefa a jeho ženy Asenet. A na všetky tieto problémy sa zamerali Lacko a Majka Baránkovci vo svojej prednáške „Rozdiely a rozdielnosti“.

Ak to nefunguje v našom manželstve, sú na vine rozdiely? Je na vine tvorca – náš Boh? Každý človek skusuje zlo okolo seba a v sebe. Táto skúsenosť sa pociťuje vo vzťahoch medzi mužom a ženou. Ich zväzok bol vždy ohrozovaný nesvornosťou, duchom panovačnosti, nevernosťou, žiarlivosťou a spormi, ktoré môžu viesť až k nenávisti a roztržke. KKC 1606.
Podľa viery tento neporiadok, ktorý s bolesťou konštatujeme, nepochádza z prirodzenosti muža a ženy, ani z prirodzenej povahy ich vzťahov, ale z hriechu. Prvý hriech, zlo vo vzťahu s Bohom, má ako prvý následok zlom v prvotnom spoločenstve muža a ženy. Ich vzťahy sa narušili vzájomnými obžalobami, ich vzájomná príťažlivosť, ktorá je darom od Stvoriteľa, sa zmenila na vzťahy panovačnosti a žiadostivosti. KKC 1607.
Manželia Baránkovci nám položili otázku: Kedy ste sa cítili ako v raji ? A konštatovali, že najväčšia tragédia je, keď sa človek už po vyhnaní z raja, nechce vrátiť naspäť do raja.

Po skupinke, svätej omši a večery sme mali originálnu spoločnú adoráciu – krížovú cestu v prírode na lúke pod ubytovňou, čím začal Deň zmierenia. Lacko Baránek večer povedal: „Vstupujeme do dňa zmierenia. Poďme s Kristom na Golgotu na krížovú cestu za manželov, za odpustenie našich hriechov, omylov a pádov.“ Bolo vytvorených 14 zastavení našimi skupinkami. Každá zo skupiniek niesla veľký kríž na druhé zastavenie. Čiže postupne sa aktívne zapojili do krížovej cesty všetci účastníci MSS. Nádherná príroda, zapadajúce slnko a hlboké myšlienky umocnili duchovný zážitok nás všetkých.


Streda 22. 6. 2016:

  Ranné chvály nás duchovne voviedli do ďalšieho nádherného dňa. Pozdravili nás manželia Veselskí a Gräffingerovci. Manželia Holí, Jágerovci a Krutákovci oslavujú v tomto roku 35 rokov sviatostného manželstva.

Patriarchovia Albín a Mária Kolkovci požehnali do služby manželov Mariána a Terezku Haydenovcov, ktorí sú manželmi 43 rokov a majú 6 synov (syn Peter je kňazom), 2 dcéry a 10 vnúčat a ktorí nám odprednášali ťažkú tému „Uzdravujúca sila odpustenia“. Prežívame Rok Božieho milosrdenstva, čo je pre veriacich a pre nich osobne veľký dar. Sme zviazaní hnevom, nedostatkom úcty k sebe a k iným. Sme vo väzení. A nemáme silu sa dostať z tohto väzenia. Ale máme Pána Ježiša. Môžeme prísť k nemu s pokorou. Odpustenie je najdôležitejšou podmienkou pre uzdravenie. Bez odpustenia niet slobody. Len ak odpustíme, získame pravú vnútornú slobodu. Odpustenie je uzdravujúca sila všetkých zranení. 

Mali by sme prijať seba a partnera / partnerku. Potrebujeme sa zmieriť s minulosťou, prijať prítomnosť čiže vlastné obmedzenia, prijať budúcnosť a mali by sme odpustiť sebe, odpustiť zranenia z minulosti a denne odpúšťať. Pán Boh odpustil a stále odpúšťa nám, preto aj my máme odpúšťať. Môj manžel(ka) je dar od Boha mne samému. Boh ho(ju) miluje, aj keď ma zranil, a má s ním svoj plán. Spolupracuje s nim na našom spoločnom šťastí. Ak sa za neho modlím a žehnám mu, Boh uzdravuje moje emócie a s Jeho pomocou dokážem odpustiť z celého srdca. Ovocie vnútornej slobody je krásna staroba. Odpúšťať znamená milovať. „Nech slnko nezapadne nad vašim hnevom“. Starneme čiže dozrievame. A mali by sme byť pre naše deti príkladom. Manželstvo a rodičovstvo je záväzok voči Bohu. A o týchto problémoch, o uzdravujúcej sile odpustenia na vlastnom manželskom živote nám porozprávali manželia Haydenovci.

Každý z účastníkov MSS strávil deň zmierenia čiže poldeň v slobode. Niektorí išli na spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom, iní dokonca na generálnu spoveď, ďalší sa modlili pred Pánom v Eucharistii. Niektorí obdivovali krásy prírody na prechádzke, iní dopĺňali sily v spánku. Večer bola svätá omša. Začala bohoslužbou slova pri ohnisku, kde zhoreli naše previnenia, hriechy, nedorozumenia a pracovné listy z prednášky Uzdravujúca sila odpustenia. Druhá časť sv.omše bola už v prednáškovej miestnosti.

Po večery sme mali modlitby v skupinkách za naše manželské potreby. Lebo modlitby sú vždy potrebné v každom období manželstva.


Štvrtok 23. 6. 2013:

Ranné chvály viedli už štvrtýkrát manželia Albín a Mária Kolkovci. Patriarchovia Janko a Anička Rajskí nás uviedli do problematiky a vyslovili hlbokú myšlienku „Čo je to - dotknú sa duše manželov? Keď sú naše duše prepojené v Bohu. Boh mi určí deň, kedy sa s ním stretnem, ale teraz som tu pri tebe.“ a požehnali Jožka a Magdalenku Krutákovcov s prednáškou: „Bližšie k sebe“. Manželstvo je ako stavba katedrály. Cieľom je tvoriť dokonalý celok. Iba spoločenstvo s Bohom má prednosť pred vzťahom s manželkou alebo manželom. Rozvod má pustošivý účinok. Ostávajú dve torzá jedného. „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“. Mk. 10, 9.


  Manželstvo je spoločenstvo lásky. Láska je voľba a rozhodnutie. Ježišu, Ty si mojim štítom. Magdalenka Krutáková prekonala zákernú chorobu a tento kríž ich ešte viac zomkol a zocelil ich lásku. Sme povolaní milovať a tvoriť jednotu v rozdielnosti. Čiže muž a žena majú byť jedno, ale nemali by stratiť svoju prirodzenú, duševnú a duchovnú identitu. Navzájom by sme si mali napĺňať potreby. Aký je recept na šťastné manželstvo alebo ako byť bližšie k sebe ? Žehnať sa navzájom, budovať sa čiže podporovať sa v raste osobnosti, zdieľať sa vo všetkých oblastiach života a dotýkať sa. Svätý Ján Pavol II. hovoril, že vzájomná láska manželov je ich cestou k Bohu a k svätosti.

Poobede sme mali voľné odpoludnie. Každý ho využil podľa svojich potrieb a záľub. 52 manželákov využilo služby novovybudovaného turisticko-rekreačný komplex Gothal v Liptovskej Osade, kde je 25-metrový plavecký bazén, relaxačný bazén s výrivkami, sauny..... Niektorí obdivovali historické pamiatky v okolí Škutoviek a iní zase strávili voľný čas prechádzkami v prírode. Ale všetci si oddýchli a načerpali nové sily do ďalších dní.

Večer po svätej omši bolo slávnostné zahájenie nočnej adorácie v kaplnke donom Mariánom. Povedal:
„V Evanjeliu podľa Jána čítame, „kto mňa je, bude žiť naveky“.

Piatok 24. 6. 2016:

Po ranných chválach oslavovali Jánovia čiže Janko Igaz, Janko Rajský a Janko Vrabec. Patriarchovia Marián a Terezka Haydenovci požehnali do služby Janka a Aničku Rajských, ktorí nám odprednášali „Tri generácie – širšia rodina“. Najdôležitejšou vecou v rodine je odovzdávanie viery. Je to prepojenie jednej generácie na druhú, naše korene – dedičstvo otcov. Ovocím manželstva sú naše deti. Je veľmi dôležité prijatie a uznanie svojich chýb vo výchove pred dospelými deťmi. Rodičia majú pomáhať svojim deťom k ich osamostatňovaniu, k ich formácii v dospievaní a obdobiu hľadania partnerov. Keď sme vstupovali do manželstva, našou úlohou bolo odpútať sa od rodičov - opustiť otca a matku.
  Teraz sme "na druhom brehu" a dávame slobodu svojim dospelým deťom, ale denne ich odovzdávame Bohu. S príchodom partnerov detí, ktorí prichádzajú do rodiny, vznikajú nové vzťahy. Na upevňovanie vzťahov v rodine sú dôležité rodinné oslavy, výlety a dovolenky, ale hlavne správanie sa k zaťom/nevestám rovnako, ako ku svojim deťom. Najdôležitejší pre deti je náš vzťah a vzájomná ochrana. Druhá priorita platí v každom veku. Priateľský vzťah so svatovcami pomáha mladým manželom k ich vzťahu a k prijatiu svokrovcov. So svatovcami nás spájajú spoločné vnúčatá. Patria rovnako obidvom starým rodičom. Doopatrovať vlastných rodičov je spravodlivé a správne. Najviac, čo môžeme dať svojim deťom je modlitba za nich.
Manželia Rajskí, ktorí majú 8 detí, z toho 6 detí s rodinami a 18 vnúčat, čiže spolu ich je zatiaľ 34 s predpokladom zväčšovania sa, boli na MSS najpočetnejšou rodinou.

Poobede sme si pripomenuli najstarších manželov na MSS Cypriána a Veroniku Plevovcov., ktorí majú spolu 151 rokov v tomto roku oslavujú 56 rokov spoločného sviatostného manželstva.a tiež výročia našich štyroch vdov. Prišla pozdravná SMS-ka od Romana a Nadi Plevovcov – vedúcich prvého kurzu MS.

Patriarchovia Jožko a Mária Draveckí nás voviedli do problematiky a nakoniec požehnali Miška a Martu Kubánovcov s prednáškou „Aktívny život seniorov“, ktorí majú 6 detí a jedného chlapčeka v nebi. Berme starobu ako šancu na naplnenie poslania nášho života a ako šancu urobiť to, čo sme doteraz nestihli. Staroba je určitým spôsobom fascinujúca, lebo vidíme veci z takého uhľa, z ktorého sme ich doteraz nevideli, chápať život viac z pohľadu večnosti a s väčším zmyslom pre milosrdenstvo a krásu. Starnutie je jedna z najťažších etáp vývoja a priebehu ľudského života. Zmeny prebiehajú temer vo všetkých oblastiach: telesnej, psychickej a sociálnej. Aktívne starnutie je komplexný proces, ktorý ovplyvňujú: genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, aktivity, adaptácia na životné podmienky, správna výživa, telesné aktivity. Starnutie sa vo všeobecnosti považuje za umenie, v ktorom je potrebné vedieť starobu prijať. Je potrebné rozvíjať a udržiavať zmysluplný vzťah medzi manželmi a to v týchto oblastiach:

  • Vzájomné pozornosti manželov
  • Budovanie vzťahov v pokrvnej rodine
  • Vzťahy v duchovnej rodine
  • Otvorenosť pre službu
  • Pestovanie fyzickej a psychickej vitality


Mali by sme čo najviac času tráviť spolu, byť k sebe navzájom pozornými, prejavovať si úctu, obdiv, ústretovosť a ocenenie. Spoločné riešenia je potrebné hľadať v harmónii, pokoji a súzvuku duší. Treba hľadať také aktivity, ktoré sú pre oboch obohacujúce a uspokojujúce a mať na pamäti, že vo všetkých aktivitách musíme dbať na náš vzájomný vzťah, aby naše aktivity boli vierohodné.

Pre udržiavane vitality je potrebné:

udržiavať si psychickú a fyzickú výkonnosť, udržiavať si mentálnu aktivitu – spoločné záujmy, kultúra, udržiavanie kontaktov, spoločenský život, mať denný režim, spoločne plánovať, nezanedbávať domáce práce, čistotu, poriadok, stanoviť si ciele života – spoločný projekt.

Seniori by si mali vyplniť deň tak, aby robili, čo ich baví, z čoho majú radosť, čo má zmysel pre nich samých, ale aj pre iných ľudí. Avšak vo všetkých aktivitách je najdôležitejší vzťah manželov.Po svätej omši a večery sme mali priateľské posedenie v skupinkách, kde sme sa porozprávali v širších súvislostiach o našich manželských a rodinných radostiach, starostiach, povinnostiach, službách. Boli to radostné a žičlivé stretnutia, ktoré sme museli prerušiť, lebo čas bol neúprosný a v sobotu nás čakal výnimočný a udalosťami plný deň.Sobota 25. 6. 2016:

V noci pršalo, ale ráno bolo svieže. Aj teplota klesla, takže mnohým sa zdravotne uľavilo. Ešte v piatok medzi nás prišli slúžiť Peter a Gabika Huljakovci a dnes ráno Janko a Anička Vojtekovci a Stanko a Mária Kuželovci, ktorí práve v tento deň oslávili 39.výročie sobáša. Dostali sme pozdravy od Mariána a Danky Machalovcov. Manželia Jožko a Marcelka Rybkovci slávia v tomto roku 45 výročie sviatostného manželstva.


Patriarchovia Lacko a Mária Baránkovci požehnali do služby Albína a Máriu Kolkovcov, ktorý nám predniesli záverečnú prednášku „Duchovná cesta manželov“. Svätý Otec Ján Pavol II: „Život tu na zemi je cesta, cesta do neba.“ Je to cesta s Ježišom k Otcovi pod vedením Ducha Svätého, je to cesta lásky. Túto cestu lásky rozoberá, podľa sv. Písma /1 Kor 13/, Sv. Otec František v exhortácii Amoris leatitia v štvrtej kapitole. Prostriedky, ktoré nám na tejto ceste pomáhajú: modlitba, osobná, spoločná,

  Sv. Písmo, duchovná literatúra, sviatostný život, duchovné spoločenstvo, služba vo farnosti, svedectvo života. Dôležité je vidieť v našom živote Božie znamenia. Boh nás pozýva k vernosti v modlitbe, kde je dôležité počúvanie. V apoštolskej posynodálnej exhortácii Amoris laetitia (AL – „Radosť z lásky“) Svätý Otec František píše: „Nikto si nemôže nárokovať a vlastniť najosobnejšie vnútro človeka, iba Boh. Je nevyhnutné, aby duchovná cesta každému pomáhala strácať ilúzie o druhom. Potrebujeme každý deň prosiť Ducha Svätého, aby nám túto vnútornú slobodu umožnil.“

Máme sa usilovať o lásku trpezlivú, dobrotivú, ktorá nezávidí, nevypína sa a nevystatuje, je vľúdna, nie je prudká, ktorá odpúšťa, raduje sa s druhými, ktorá všetko ospravedlňuje, dôveruje, dúfa a všetko vydrží. Potrebujeme dôjsť k tomu, aby sme videli „Boží obraz“ v tvári druhého. Až vtedy ho/ju napriek všetkému budeme milovať. Hriech - zlo je prekážkou na ceste lásky.


Po obede bola štátnica. Pripravili ju Janko Vrabec a Jaro Turza. Tento rok bola jej trasa pozmenená. Bola kratšia a viedla lesným terénom nad objektmi Škutoviek. Na štarte v prednáškovej miestnosti nás skúšal rektor Janko Vrabec, dozorovala jeho manželka Mária a hlavný kontrolór Peter Huljak a všetko zapisovala profesorka Ľudmila. Na štátnicovej trati sme riešili 8 otázok, ktoré sme si navzájom prerozprávali so svojim manželským partnerom.


V junior klube nás ponúkli chutným jedlom rodičia Vlado a Anička Gabčíkovci a ich šikovná dcéra Gabika Huljaková.
Manželia Jaro a Marta Turzovci nás všetkých po skončení štátnic privítali a odovzdali nám diplom o absolvovaní štátnic, adresár účastníkov a darček – vrecúško s čajom podľa vlastného výberu. Niektorých manželákov na konci štátnic zastihol mierny dážď, ktorý však pôsobil osviežujúco.Vyparádili sme sa do slávnostných šiat a Jožko Dravecký za asistencie manželky Márie nás odfotil.
Potom sme sa všetci zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval don Jozef Dőmény a pomáhal mu don Marián Valábek, kde sme si obnovili manželské sľuby. Slávnostnú atmosféru krásne dotvárala hrou na flaute Anička Potokárová.

Potom sme sa presunuli do jedálne, kde sa ujal úlohy hlavného moderátora Lacko Baránek. Sedeli sme pri stoloch po ôsmich ľuďoch, výnimkou boli dvaja kňazi, ako jednotlivé rody (kmeme) Izraela. Ale najskôr sme boli bohatí Egypťania, ktorých hostil faraón. Potom si správca Jozef čiže Safanet Paneach čiže Jožko Páleník z každého kmeňa vybral zajatcov – špehov, čo vlastne boli jeho bratia a každý rod musel vykúpiť darmi, svojimi schopnosťami zajatcov: spevom, tancom, slovnými vtipnými prekáračkami, múdrosťami alebo vtipmi, darmi. Vzniklo z toho zábavné pásmo, ktorému sme sa z chuti zasmiali. Medzitým aj veľmi pršalo, blýskali sa a hrmelo. Ale keď náš spoločenský program skončil a vyšli sme von, nadýchali sme sa sviežeho horského vzduchu a nastal pokoj.

Nedeľa 26. 6. 2016:

Po ranných chválach a raňajkách začala hodnotiaca časť kurzu. Janko a Anička Rajskí sa poďakovali každému, slovne i darčekmi, kto službou prispel k vydarenému priebehu MSS čiže kto bol predĺženou rukou nášho Pána a Bohu známym darcom za modlitby a financie. Majka Baránková sa v mene všetkých a svojom poďakovala manželom Rajským za všetko, čo robia pre dielo MSS a MS, za to, že sú svedkovia viery a nositelia kresťanských hodnôt. Ráno nás prišli pozdraviť vedúci 1.kurzu MS Roman a Naďa Plevovci. Potom odzneli svedectvá manželov Lacka a Betky Bittšanských, Miška a Marty Kubánovcov, Mariána a Terezky Haydenovcov, Janka a Marty Igazovcov.


O veľmi milú pozornosť, tak ako aj v predošlých ročníkoch MSS, sa nám všetkým postarali Zitka a Vladko Grigarovci – tento krát každý účastník od nich dostal vkusný pohárik s marhuľovým džemom (to sme dopísali my Rajskí, lebo Grigarovci to ani len nespomenuli).

Na svätej omši nám don Marián povedal, že máme žiť Božie slovo a dal nám úlohu pápeža Františka:
„s plným nasadením do lásky“. V domácej cirkvi je Ježiš prítomný pri stole. Potrebujeme sny starkých a povedať ich tejto dobe. Dosahovať vysokú úroveň bežného kresťanského manželského života. A za rok sem prísť s otvorenosťou, ktorú chce Pán.

Na záver sme zaspievali pieseň „Spoj nás v jedno Pane...“ a dostali požehnanie dona Mariána Valábka

Obed, lúčenie a cesta domov.


Štatistika MSS 2016:


Bolo nás 38 manželských párov, 4 vdovy a 2 kňazi: don Marián Valábek a don Jozef Dőmény. 13 párov bolo na MSS prvýkrát. Vytvorili sme 13 skupiniek čiže bolo 13 VPS-iek. Nositeľmi mena Jozef boli siedmi manželáci, traja boli Jánovia a Vladimírovia, u manželáčiek bolo 8 Márií, 7 mien Anna a 6 Marta.

Vedúcimi kurzu a zároveň moderátormi boli Janko a Anička Rajskí a ich neopakovateľnými pomocníkmi boli Lacko a Mária Baránkovci, ktorí ozdobili rekvizitami prednáškovú sálu a boli vždy tam, kde bolo treba pomôcť, vymyslieť a zrealizovať originálne riešenia. Tieto dve manželské dvojice boli opäť kostrou celého kurzu, za čo im patrí veľká vďaka. No najväčšia vďaka patrí Bohu, za jeho ochranu a žehnanie !!!

Na varhanoch hrali a spievali Terezka Hujová a Anička Potokárová, ktorá hrala aj na priečnej flaute a spievala sólo, na gitare hral a spieval a o techniku sa staral Miloško Potokár, sólo a v zbore spievala Mária Baránková a zároveň dirigovala zbor v zložení: Marta Páleníková, Vlado Gabčík, Iveta Beňačková, Mária Podivinská, Vlado Grigar a pripojil sa každý, kto mal dobrú náladu a chcelo sa mu spievať.

Počas celého stretnutia bola účastníkom k dispozícia kaplnka s Eucharistiou, kde sa mohli pomodliť, vyliať mu svoje vnútro alebo len tak byť s Pánom. O kaplnku sa starali Albín a Mária Kolkovci.

Miško Kubán sa staral o premietanie textov pesničiek a o prezentácie prednášajúcich.

Kameramanom a fotografom bol Lacko Baránek, ktorý urobil záznam pre vnútorné potreby MSS.

Pomáhali mu Róbert Podivinský, Július Bročko a Miško Kubán.

Darčeky – vankúšiky prednášajúcim, jubilantom a všetkým, ktorí mali viac služieb, vyrobila Majka Baránková s tímom.

Veľmi nenápadnú, ale mimoriadne potrebnú prácu odviedli Vlado a Anička Gabčíkovci: hospodárske, finančné, ubytovacie, stravovacie záležitosti, označovanie priestorov a mnoho iných služieb.

Účastníci dostali pracovný návrh skrípt, pracovné listy a ostatné písomnosti.

Každý deň večer po programe sa schádzali VPS-ky na pracovnej porade, kde zhodnotili končiaci sa deň, poďakovalo sa prednášajúcim a všetkým v službe a rozdali sa úlohy do ďalšieho dňa.
Pani vedúca rekreačného zariadenia Angelika Klímová sa nám opäť snažila vychádzať v ústrety. Strava bola chutná, pestrá a hladoši dostali aj repete.Opäť po roku sme prežili 7 duchovnom nabitých dní, kde medzi účastníkmi vládol Boží pokoj, srdečnosť, dobroprajnosť, obetavosť, pokora a vďačnosť.

Želáme si, aby tieto hodnoty ostali v nás v každodennom živote a aby sme ich šírili tam, kde žijeme.

Tak nám Pán Boh pomáhaj !

Modlitby a myšlienky:

Svätý Ján Pavol II. povedal pri svojej návšteve v Banskej Bystrici: „Rodina je ako sad, kde sa vychováva k zodpovednej slobode.“
IN: Albín a Mária Kolkovci: Duchovná cesta manželov


Žalm 18, 2-4:
„Povedal teda: Milujem ťa Pane, moja sila,
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem,
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála
a budem zachránený pred nepriateľmi.“
IN: Jožko a Magdalenka Krutákovci: Bližšie k sebe. Záverečná modlitba.


Žalm 92, 1-9:
„Pieseň na Pánov deň.
Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší,
Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc na desaťstrunnej harfe a na lutne, spevom a citarou.
Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk.
Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké sú tvoje myšlienky !
Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe.
Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie,
No ty, Pane, si najvyšší naveky.“
IN: Miško a Marta Kubánovci: Aktívny život seniorov. Záverečná modlitba.


Modlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva:

„Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako Nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba vo stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj, aby každý z nás počúval slová „Keby si poznala Boží dar!“, ktoré si povedal Samaritánke, ako adresované práve jemu.
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: Daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: Daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil byť vítaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaných zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

To si vyprosujeme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, od teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.“Modlitba za rodiny pápeža Františka z 29. 12. 2013:

„Ježiš, Mária a k vám, Svätá nazaretská rodina,
obraciame dnes svoj pohľad
s obdivom a dôverou.
Vám odporúčame všetky naše rodiny,
najmä tie, ktoré nejakým spôsobom strádajú
a sú nalomené či narušené,
aby sa v nich obnovili úžasné dobrodenia milosti.
Pomôžte im spoznať dielo Prozreteľnosti
v každodenných životných situáciách.

Svätá nazaretská rodina,
urob naše rodiny večeradlami modlitby
a pretvor ich na malé domáce cirkvi,
obnovuj túžbu po svätosti,
buď posilou v šľachetných námahách práce, výchovy,
načúvania, vzájomného porozumenia a odpúšťania.

Svätá nazaretská rodina,
nanovo prebuď v našej spoločnosti vedomie
posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny
ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného dobra.
Ježiš, Mária a Jozef, k vám sa s dôverou modlíme,
vám zverujeme všetky trpiace,
ale aj namáhajúce sa rodiny.

Zdravas Mária…
Svätá Nazaretská rodina oroduj za nás!“Svätý Ján Pavol II:

„Pane, Ty si otcom každej rodiny na Zemi. Ty si otcom všetkých ľudí. Daj, skrze Tvojho syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len Ty si opravdivá Láska a Život. Amen.“
IN: Janko a Anička Rajskí: Tri generácie, širšia rodina.Pane, žehnaj dielo Manželských stretnutí a všetkých „manželákov“ !
Vlado a Zitka Grigarovci

bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť