top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a môžeš pridať svoj názor do fóra.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999    1998    1997    1996    1995    1994   

 

Duchovné cvičenia pre vedenie MS (Rodinkovo 2016)

V dňoch 18.2. – 21.2.2016 sa manželské páry, ktoré organizačne zabezpečujú letné kurzy MS a letný kurz pre seniorov stretli v Rodinkove na duchovných cvičeniach. Vo štvrtkový večer sa stretlo 12 manželských párov a don Marian Valábek, ktorý duchovné cvičenia viedol. Prednášky striedalo silencium a denne svätá omša. V 8 prednáškach sme sa zamýšľali nad podstatou sviatosti manželstva. Meditovali sme nad Božím plánom s mužom a ženou, ktorých Boh povoláva do manželstva cez uzavretie sviatosti, ktorú Ježiš ustanovil. Človek Boží plán narušil a aj my ho často deformujeme, ale cez sviatosť manželstva, jej napĺňanie a žitie, sme povolaní reštaurovať tento pokazený obraz. Boh nám ponúka sviatosť zmierenia, dar odpustenia a Jeho nekonečné milosrdenstvo. Sme pozvaní milovať v tom druhom to večné, ktoré môžeme milovať len ak milujeme to večné v sebe a potom môžeme spolu s Ježišom kráčať do večnosti.

Zamýšľali sme sa aj nad smerovaním diela manželských stretnutí nad aktualizáciou tohto programu pre súčasnú situáciu v Cirkvi a spoločnosti. Musíme odpovedať na výzvu otvárať sa okoliu, neuzatvárať sa do seba, ale byť k dispozícii tým, čo sú okolo nás.

V tichom a krásnom prostredí Rodinkova sme mali možnosť otvoriť sa pre Boží dotyk pre seba a pre naše manželstvo. Boh do nás vložil nádej sme zodpovední ako odpovieme na túto výzvu. Sviatosť manželstva môže meniť náš život. Odchádzali sme v nádeji, že sa nám podarí žiť vysokú úroveň bežného kresťanského manželského života.

Za účastníkov Vojtekovci


bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť