Letný kurz MS - 1.turnus (B.Bystrica 4.-12.7.2015)

V sobotu 4. júla 2015 sa od 16.00 hodiny začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2015, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici. Tento ročník bol zvláštny tým, že na bloku B prebiehala rekonštrukcia a polovica účastníkov kurzu bola ubytovaná v internáte pod cestou. Vďaka skúseným aj menej skúseným navigátorom napokon každé auto našlo svoje parkovacie miesto a mohlo spokojne zaparkovať.

V nedeľu začal program spoločnou svätou omšou a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 138 manželských párov- Z TOHO 40 nových, do služby nastúpilo 9 kňazov pre manželov, 1 kňaz slúžil animátorom a 1 kňaz bol bežným účastníkom MS. 115 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 249 detí. S láskou a úsmevom slúžili nášmu spoločenstvu aj 2 hospodárky: Tonka Micháliková a Ivetka Čandová, ktorá mala na starosti aj otváranie a zatváranie auly vždy, keď bolo treba. Spolu nás bolo 656 duší. Kurzu sa zúčastnili aj 3 seminaristi, ktorí boli v skupinke sprevádzaní dvoma skúsenými manželskými pármi.

V nedeľu popoludní začal pre manželov program v aule. 22. ročník Manželských stretnutí sa niesol v duchu svadby v Káne Galilejskej. Ocitli sme sa na svadbe, kde boli zábava a tanec v plnom prúde, keď tu zrazu sa domácim minulo víno. Zábava postupne utíchla, až sa ozval hlas: Nemajú vína! Ježišov príkaz znel: Naplňte nádoby vodou!

A tak začalo celotýždňové napĺňanie nádob vodou, postupne plnili nádoby prednášajúci, bývalí animátori, kňazi, účastníci sobotňajšej maturity.

Nedeľný program bol výnimočný aj tým, že o 20.00 hod. sme sa v aule stretli na adorácii za rodiny a Manželské stretnutia.

Tradičný program MS tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každé ráno pripravené slovko o sviatosti manželstva, kde sa individualistické TY a JA postupne mení na spoločné MY.

Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré tvorili chvály, vďaky, odprosenia a prosby. Starostlivo ich pripravili Lacko a Majka Baránkovci spolu so svojimi spolupracovníkmi. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti a otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Pozornosti z chránených dielní pre prednášajúcich a jubilujúcich manželov zabezpečili Peter a Mária Hupčíkovci. Maturita bola v réžii Petra a Janky Orieškovcov. V pondelok a utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, v stredu manželia Štefan a Veronika Lašovci hovorili o prirodzenom plánovanom rodičovstve, vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov.

V piatok nás navštívil diecézny banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V úvode stretnutia nám predstavil svoj erb, rád odpovedal aj na naše otázky. Atmosféru MS dotvárala aj manželácka kapela pod taktovkou Martina Michalenka a chlapcov z ďalekého východu.

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Vďaka patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotou venovať iným.

V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej nám manželom pripravili bombastickú slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti.

V nedeľu ešte slávnostný záverečný program. Opäť sme sa ocitli na svadbe v Káne Galilejskej, kde sme sa stali svedkami zázraku- premenenia vody na víno. Úvodný aj záverečný program o svadbe v Káne Galilejskej pripravili Michal a Danka Paškovci so svojimi tanečnými pomocníkmi. Svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Dávajme teda dnešnému svetu hodnoty, ktoré máme a dávajme ich predovšetkým svojím životom.

Roman a Naďa Plevovci


Fotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal BelobradovFotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal BelobradovFotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal BelobradovFotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal BelobradovFotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal BelobradovFotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal BelobradovFotili Miro Šutka, Marián Šuplata, Rasťo Matúš, Rasťo Ambruš, Michal Belobradov

V prílohách zasielam ranné a večerné zamyslenia a nedeľné príhovory, ktoré som mal na tohoročných manželákoch na prvom aj druhom turnuse približne rovnaké (mnohí sa na to pýtali a tak ich dávam k dispozícii).

 

don Marian Valábek