Jarná obnova (Gabčíkovo 13.-15.3.2015)

V piatok 13. marca 2015 smerovali autá manželákov do Gabčíkova. Konala sa tam jarná obnova pre účastníkov letných kurzov MS z prvého a druhého turnusu a pre účastníkov kurzu pre seniorov. Radostne sme sa zvítali, ubytovali a stretli sa v skupinkách, aby sme sa podelili s tým, čo nás teší, alebo čo nás trápi. Potom sme zamierili do prednáškovej sály a po otvorení nasledovala úvodná svätá omša. Po nej sme zamierili do teplých izieb a uložili sa na nočný odpočinok.

Sobota sa začala tradične rannou spoločnou modlitbou a po raňajkách nastúpili na pódium Juraj a Marcelka Kubišovci s prednáškou: Čo nám dávajú manželské stretnutia. Vo svojej premiére podali krásne svedectvo o svojom manželstve. Ťažkosti na jeho začiatku Boh pomaly urovnával a ponúkal nové cesty s ním. Oni na jeho volania odpovedali a On im pomohol vytvoriť peknú rodinu. Prednáška bola veľmi inšpiratívna a spoločenstvo MS objavilo skvelý prednášajúci pár, ktorý zaujal nielen obsahom, ale aj pekným prejavom.

Po obede sa stretli na krátkej informačnej porade noví záujemcovia o službu VPS. Táto potrebná služba sa vďaka Bohu stále dopĺňa  novými ochotnými služobníkmi, ktorí po absolvovaní školenia posilňujú rady VPS.

Potom sme privítali hosťa JUDr. Antona Staněka s témou: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vo svojej prednáške nás oboznámil s touto problematikou a vysvetlil, čo patrí do BSM a čo nie. Ako riešiť rôzne životné situácie, do ktorých sa rodina môže dostať ako predísť zlým riešenia. Táto téma účastníkov veľmi zaujala a bola inšpiráciou na bohatú a užitočnú diskusiu. Prednášajúci sa zameral najmä na skutočnosť, aby aj znalosť tejto problematiky prispela k jednote a zachovaniu sviatostného manželstva.

Večer sme už tradične privítali nové deti MS, potom don Marián predniesol: Apel k synode o rodine a nasledovala tradičná krížová cesta. Pre vytrvalcov bol ešte k dispozícii film. Po obe noci bola v kaplnke adorácia, ktorou sme sa pripojili k výzve 24 hodín pre Ježiša.

Nedeľné ráno sa začalo svätou omšou a po raňajkách patrilo pódium po roku opäť univerzitnému kaplánovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ThDr. Jurajovi Sedláčkovi. Téma: Čo najviac trápi ľudí v závere života. Bola to naozaj hlboká sonda do duše človeka, ktorý sa chystá na záverečné zhodnotenie svojej pozemskej púte. Hovoril o duchovnej bolesti, temnej noci duše, o rekapitulácii života a o nádeji na stretnutie s Vykupiteľom. Prednáška bola prerušovaná otázkami a veľmi zaujala účastníkov. Aj rodina MS postupne stráca svojich členov, lebo si ich Pán Boh povoláva. Je to síce z ľudského pohľadu pre nás bolestné, ale žijeme v nádeji, že sa tešia v Ježišovom náručí a orodujú aj za nás putujúcich do našej nebeskej vlasti.

Na obnove duchovnú službu zabezpečovali kňazi don Marián Valábek a don Juraj Benca a v piatok aj don Jozef Zachar.

Prežili sme ako vždy doteraz pekné stretnutie s Ježišom v spoločenstve. Skončil sa 21. ročník slovenských MS a hovorili sme aj o prípravách na nový ročník MS 2015.

Od šumiaceho gabčikovského vodného diela sme sa rozchádzali v nádeji, že Ježišovi otvoríme dvere našich rodín a On nás bude viesť a požehnávať naše ľudské námahy.

 

Ján Vojtek


 


Fotil Juraj Polakovič