Pomôžte nám 2 % z vašej dane za rok 2014

 

euroMilí priatelia,  Zverejňujeme tlačivá na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2014. Tieto tlačivá sú pre fyzické osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie. Ostatní použijete priamo tlačivo Daňové priznanie a naše údaje z Vyhlásenia.  Prosíme Vás myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín. Upozorňujeme aj na možnosť poukázať 3% z dane za rok 2014. Treba k tomu potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu aspoň 40 hodín za rok 2014. Takéto potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali. Potvrdenie treba priložiť k tlačivu Vyhlásenie a odovzdať na daňový úrad fyzické osoby do 30.4.2015, kto podáva daňové priznanie do 31.3.2015.

Prosíme Vás vyzvite aj svojich známych aby prispeli pre naše manželské stretnutia.


Tlačivo Potvrdenie vám vystaví zamestnávateľ.
Vyhlásenie ako Word dokument:

To isté Vyhlásenie ako PDF dokument: