top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a môžeš pridať svoj názor do fóra.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

 

2018        2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009        2008        2007        2006       
2005        2004        2003        2002        2001        2000        1999        1998        1997        1996        1995        1994       

 

Manželské stretnutia seniorov (Škutovky 1.-8.7.2017)Svetová i slovenská populácia starne. Staršia generácia čiže naši rodičia a ich predkovia vytvorili hodnoty, ktoré my, naše deti a vnúčatá užívame. Vyspelosť národov a jednotlivých ich príslušníkov sa dá posúdiť, aj ako sa správajú k svojej staršej a najstaršej generácii, ktorá žije neskorú jeseň a zimu svojho života. Božská láska – agapé i tá ľudská nepozná vek. Je krásne vidieť, ako sa majú seniori radi, ako si rozumejú, ako spolu za tie roky vytvorili z dvoch individualít jednu dušu a jedno telo. Zamilované páriky seniorov možno stretnúť na celom Slovensku, ale v najkoncentrovateľnejšej forme iba na Škutovkách nad dedinou Liptovská Osada, kde v dňoch 1.-8. júla 2017 prebiehal už štvrtý ročník Manželských stretnutí seniorov.


Ako rýchlo čas beží. Opäť je tu leto a s ním nový 24. ročník Manželských stretnutí. Opäť ho prví otvorili seniori, ktorí prežili na Škutovkách osem dní v pozemskom raji, keď zabudli na povinnosti každodenného života a nechali na seba pôsobiť Ducha Svätého.

Sobota – 1. júla 2017:

V podvečer sa začalo zapĺňať parkovisko na Škutovkách autami z celého Slovenska. Účastníci – seniori, ale aj päťdesiatnici – juniori sa srdečne zvítali a všetci sa tešili na spoločný čas, ktorý ich čakal. Večer bola ešte porada VPS-iek.

Nedeľa – 2. júla 2017:

Šéfovia tohto kurzu Janko a Anička Rajskí všetkých privítali a otvorili kurz MSS: „Keď sme začínali MSS, rozhodli sme sa, že pôjdeme v línii patriarchov, že sa vrátime k počiatku našej viery. Tí ľudia vlastne kedysi prežívali to isté, čo my, len v podmienkach svojej doby. Je úžasné sledovať, ako hľadali Boha, sami seba, ako sa menili. Keď sa rozmnožilo zlo, Boh im posiela svojho človeka, ktorý do toho prostredia začne vnášať dobro. Je to niť, ktorá prechádza dejinami.“

Rajskí vyšli z knihy Genezis, urobili krátky prierez počnúc Adamom a Evou, dotkli sa Noema s rodinou, Babylonu, prešli život patriarchov Abraháma a Sáry, Izáka a Rebeky, Jakuba a Ráchel, Jozefa Egyptského.

Lacko a Majka Baránkovci nás svojim zobrazením preniesli o 400 rokov ďalej, keď sa v Egypte už zabudlo na záchrancu Jozefa a z Izraelitov sa stali otroci.

Sprievodnou témou tohoročných MSS bol život a posolstvo Mojžiša od jeho narodenia až po odchod z egyptského otroctva do púšte až k Červenému moru. Túto tému spracovali Rajskí ako úvod ku každej prednáške a interpretovali ju, ako po iné roky, vlaňajší prednášajúci.

Potom nás Baránkovci upriamili na dva veľké obrazy. Jeden, ktorý bol vyrobený ešte minulý rok, bol doplnený o čnosti, po ktorých túžime: pokora, miernosť, múdrosť, spravodlivosť ... a druhý znázorňoval desať egyptských rán. „Môžeme premeditovať svoje hriechy. V strede obrazu je horiaci ker – Boh, ktorý Mojžišovi zjavuje svoje meno: „Ja som“.

Vysvetlili, čo znamená dekorácia v miestnosti: palice, vytvorený umelý breh rieky Níl, kde faraónova dcéra vytiahla Mojžiša z vody. Aby sme všetci boli vtiahnutí do časov, keď žil Mojžiš, pozreli sme si film (I.časť) o jeho živote.

Poobede patriarchovia Jožko a Mária Draveckí uviedli a požehnali Vlada a Zitku Grigarovcov, ktorí mali úvodnú prednášku: „Odkiaľ a kam smerujeme“. Bolo to svedectvo o ich živote pred manželstvom, ako sa prejavili ich vrodené danosti, čo získali výchovou od rodičov, čo samovzdelávaním. Čo všetko museli prekonať v prvých rokoch manželstva (jar), lebo prišli z úplne rozdielnych rodinných prostredí. Ako sa im darilo a darí napĺňať manželský sľub a uvádzať do života priority: Boh, manžel / manželka, deti ... a druhy lásky. Ako prežili leto manželov, dlhé a náročné obdobie aktivity (výchova detí, stavanie domčeka...) až po jeseň manželstva, keď nás posväcujú už iné úlohy, ubúdajú životné sily až po súčasnosť.

Záver ich prednášky „zima manželov – kam smerujeme“ je obdobie, ktoré nepoznáme. Prednáška bola popretkávaná myšlienkami svätých a múdrych ľudí, ktorí prežili všetky ročné obdobia života.

Na záver prednášky všetkých Grigarovci obdarovali darčekom im vlastným, každý dostal originálny Zitkin džemík. Ale Zitka tento rok očarila každého aj ďalším originálnym darčekom, nádherným paličkovaným obrázkom, do ktorého dala kus svojho srdca. (Tento odstavček sme dopísali my Rajskí)

Po prednáške sa stretli prvýkrát skupinky, aby poďakovali Bohu za dar života, za dar manželstva, za spoločne prežité roky, za cestu a poslanie, ktoré dostali, za tento čas, za túto skupinku. Úvodom sa predstavili a potom strávili asi 40 minút sami vo dvojici rozoberajúc ich ročné obdobia manželského vzťahu.

Po večeri bola svätá omša s donom Jozefom Dőmenym. A po nej, kto mal ešte vitalitu, strávil ju v kaplnke, na prechádzke alebo rozhovormi.


Pondelok – 3. 7. 2017:

Bol sviatok svätého Tomáša – apoštola. Každé ráno sme začali rannými chválami, ktoré viedli Albín a Mária Kolkovci, ktoré boli pevnou súčasťou nášho každodenného programu.

Spoločne s manželmi bolo päť vdov, ktoré sa každý deň modlili za potreby, ktoré manželáci dávali do košíčka.

Stalo sa už tradíciou, že každý deň si pripomíname významné výročia sviatostných manželstiev prítomných manželákov. Boli to: 35 roční manželia - Grigarovci, Kováčikovci, Páleníkovci, Pekarovci, Serafínovci, Tencerovci, 40 roční manželia – Bročkovci, Danišovci, a vdovy M. Dolniková, H. Koperniechová, 45 roční manželia – Haydenovci, Osadskí. Všetci dostali šáločky s označením „MSS 2017“ a levanduľové srdiečka s vyšitými iniciálkami. 29.7.1967 uzatvorili sviatostné manželstvo Janko a Marta Igazovci. Dostali umelecký kríž. Janko Igaz poznamenal: „Prvých 50 rokov bolo ťažkých, ale ďalej to pôjde.“ Manželia Lacko a Majka Baránkovci oslávili 30.výročie sviatostného manželstva. Dostali ako dar sochy dvoch veľkých barančekov.Patriarchovia Robert a Mária Podivinskí uviedli a požehnali Anastáziu „Tácku“ Kolárovú, ktorá odprednášala „Nové životné situácie.“ Bol to životný príbeh dvoch ľudí, ktorí sa stretli na pracovisku v ZOO, lebo milovali zvieratá. Ich láske nezabránil ani vekový rozdiel 18 rokov. Jurko po krátkej, ale veľmi zákernej chorobe odišiel k nášmu nebeskému Otcovi pred vyše dvomi rokmi. A všetkým nám chýba, lebo mal neopakovateľnú charizmu. Vždy, keď idem okolo nemocnice Milosrdných bratov, kde ležal, tak si na neho spomeniem. Tácka nám porozprávala, ako sa vyrovnáva so stratou drahého manžela.
 

 

Poobede nám patriarchovia Lacko a Mária Baránkovci uviedli a požehnali Jožka a Máriu Draveckých, ktorí nám odprednášali „Komunikáciu – stretnutie sŕdc“ a ktorí žijú vo sviatostnom manželstve 43 rokov. Vysvetlili, čo je komunikácia, pravidlá dobrej komunikácie, hladiny (stupne) komunikácie, stretnutie sŕdc, zásady správnej komunikácie, okruh sebavyjadrenia, vyjadrenie pocitov (emócií), počúvanie a porozumenie, osobitosti komunikácie, použitie koučingu v komunikácii. Odbornosť bola popretkávaná svedectvami z ich manželského života. Ukázali nám, ako máme správne komunikovať, aby bola manželská harmónia.

 

Po skupinke, svätej omši a večeri sme mali fatimskú pobožnosť spojenú s procesiou vonku– začiatok dňa zmierenia. 

Útorok – 4. júla 2017:

Patriarchovia Marián a Terka Haydenovci uviedli a požehnali do služby Janka a Máriu Vrabcovcov, ktorí nám odprednášali „Uzdravujúca sila odpustenia – cesta k slobode“. V prednáške manželia Vrabcovci vyslovili niekoľko hlbokých myšlienok. Boh nás miluje láskou bez podmienok takých, akí sme a nie až vtedy, keď si to zaslúžime našimi výkonmi. Neodpustenie drží druhého vo väzení a bráni mu v premene srdca. V krste sme boli včlenení do Ježiša Krista. Hriech už nad nami nepanuje, krst znamená smrť hriechu. Teda Ježiš Kristus je s nami a my v ňom. Zriekam sa zla, ktoré je vo mne, zriekam sa každej túžby na revanš a odplatu. Vyznávam vládu Ježiša Krista, ktorý je môj Pán. Azda najsilnejšia ich myšlienka bola: „Ochota a schopnosť odpúšťať je bránou k slobode“.


Poobede sme mali poldeň zmierenia. Každý z účastníkov MSS strávil deň zmierenia čiže poldeň v slobode. Niektorí išli na spoveď alebo duchovný rozhovor s kňazom, iní dokonca na generálnu spoveď, ďalší sa modlili pred Pánom v Eucharistii. Niektorí obdivovali krásy prírody na prechádzke, iní dopĺňali sily v spánku. Večer bola svätá omša v prednáškovej miestnosti. Ešte predtým sme sa všetci zhromaždili pri ohnisku, kde zhoreli naše previnenia, hriechy, nedorozumenia, ktoré sme napísali na papieriky.

Po večeri sme sa stretli v skupinkách na modlitbách za naše vzťahové manželské potreby, ktoré ešte skupinky viac zblížili a jednotlivé páry sa následne viac otvárali pôsobeniu Ducha Svätého.


Streda – 5.júla 2017:

Sviatok našich slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Je to významný deň, lebo v starobylej Nitre bolo po 70-ich rokov znovu zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Do tejto mimoriadnej duchovnej udalosti pre Slovensko sme sa každé ráno až do stredy zapojili prípravnou modlitbou za zasvätenie.

Patriarchovia Jožko a Magdalenka Krutákovci uviedli a požehnali Albína a Máriu Kolkovcov, ktorí nám následne odprednášali „Bližšie k sebe“. Svoje svedectvo postavili na týchto bodoch: prvotná samota, prvotná jednota, prvotná nahota, prvotná sviatosť manželstva, dar a jeho prijatie, hymnus svätého Pavla na lásku, tri čarovné slová: ďakujem, prosím, prepáč, povolaní k jednote v rozdielnosti, napĺňanie potrieb, sexualita. Ale hlavná myšlienka ich prednášky bola: „Čím sú manželia bližšie k Bohu, tým sú bližšie aj k sebe.“ Vlastne je to známy trojuholník.

Po obede sme mali voľné odpoludnie. Vyše šesťdesiat účastníkov využilo tento čas a opäť po dobrých skúsenostiach z minulého roku navštívilo turisticko-rekreačný komplex Gothal v Liptovskej Osade a dobre si zaplávalo v plaveckom bazéne alebo strávilo veľa minút v teplej vode relaxačného bazéna s výrivkami, v saune..... Ostatní tieto vzácne chvíle využili podľa svojich záujmov, schopností a zdravotných možností. Ale hlavné bolo, že sme si všetci oddýchli a s novou vervou sme sa vrhli do programu stretnutia.

Po svätej omši bola nepretržitá nočná adorácia v kaplnke do ranných modlitieb.

Štvrtok – 6.júla 2017:

Medzi nás prišli Janko a Anička Vojtekovci. Krátko nás pozdravili a ostali s nami celý deň. Patriarchovia Janko a Anička Rajskí uviedli a požehnali do služby Róberta a Máriu Podivinských, ktorí nám odprednášali „Tri generácie – širšia rodina“. Predstavili nám rodiny svojich rodičov a starých rodičov, svoju terajšiu širokú, rozvetvenú rodinu. Ako sa ich bývalé rodiny navštevovali, pomáhali si, duchovne rástli a tieto dobré zvyky a tradície si priniesli do svojej rodiny. A teraz vidia rodiny svojich detí, ktoré uplatňujú všetko dobré, čo videli a zažili doma. Aj svätý otec František v exhortácii Amoris Laetitia, 5, 193 hovorí ... „rodina, ktorá pamätá, je rodinou, ktorá má budúcnosť.“ A preto treba budovať vzťahy, aj medzigeneračné, v rodinách. 


Cez obed prišli medzi nás Stanko a Mária Kuželovci a boli s nami celé poobedie.

  Patriarchovia Martin a Marta Bernátovci uviedli a požehnali do služby Lacka a Majku Baránkovcov, ktorí originálnym spôsobom, pre nich typickým, odprezentovali „Aktívny život seniorov.“ Keďže Baránkovci sa pokladajú za juniorov medzi seniormi využili 3 manželské páry Jožka a Martu Páleníkovcov zo Svinnej, Paľka a Aničku Chmeliarovcov zo Žiliny a Cypriána a Veroniku Plevovcov z Dolnej Súče, aby pomocou krátkeho videa a potom moderovanou diskusiou s každým párom predstavili aktívny život každej dvojice, ktorý bol iný, ale spoločne ich spájali služby iným, vzájomné posväcovanie sa a najmä spoločná cesta k Bohu. Bolo by dobré, keby táto forma mapovania života starších manželských párov pokračovala ako inšpirácia pre iných.

Večer bolo priateľské posedenie pri ohni s harmonikou a s piesňami. Opekali sme špekáčiky, ktoré sme jedli s chlebom, cibuľou, paprikou, paradajkami a horčicou.

Vépeesky sa stretávali na poradách pravidelne večer po všetkých aktivitách od soboty a poslednýkrát práve tento štvrtok.

Piatok – 7.júla 2017:


Poslednými patriarchami boli Albín a Mária Kolkovci, ktorí uviedli a požehnali do služby Janka a Aničku Rajských, ktorí nám odprednášali „Duchovnú cestu manželov“. Ústrednou myšlienkou ich prednášky bol výrok Pána Ježiša v evanjéliu podľa Jána 14, 6: „Ja som Cesta, Pravda a Život“.

Cesta: predostreli nám svoju manželskú a v rámci nej duchovnú cestu životom – svoje 44-ročné sviatostné manželstvo. Ako prežili prvé dotyky Boha a aké s ním mali silné zážitky. Ako vychovali osem detí. Pravda: ako sa dostali na manželské stretnutia a čo pre nich znamenali a čím ich rodinu ovplyvnili. Aké sú ich a tvoje skutočné hodnoty? Pravda okolo nás, pravda o sebe, pravda – cesta k slobode, pokora, zahmlievanie pravdy – pokúšanie zlého, triedenie myšlienok. Život: nedá sa žiť ideál. Prostriedky na prehlbovanie duchovného života: modlitba.....

Po obede začala štátnica. Pripravili ju Janko a Mária Vrabcovci so svojim tímom. Tento rok trasa viedla lesným terénom nad objektami Škutoviek, kde bola kaplnka. Na štarte v prednáškovej miestnosti nás skúšal ťažkými otázkami z Biblie rektor Janko Vrabec, dozorovala jeho manželka Mária a hlavný kontrolór Peter Huljak a všetko zapisovala profesorka Ľudmila. A za budovou pred vstupom do lesného terénu nám Jožko a Magdalénka Krutákovci dali drevenú palicu s označením MSS 2017, aby sa nám lepšie kráčalo a taštičku s úlohami pre manželov. Keďže pri začiatku štátnic začalo pršať, junior klub, ktorý mal byť pri ohnisku pred hlavnou budovou, sa presunul do priestorov pred jedálňou.

Junior klub mali na starosti Vlado a Anička Gabčíkovci a Peťo a Gabika Huljakovci, kde sme sa všetci posilnili dobrým a chutným jedlom. Po príchode do hlavnej budovy nám odovzdali Jaro a Marta Turzovci diplom a adresár účastníkov. Slávnostne oblečených manželov, aj skupinky fotil Jožko Dravecký a všetko zapisovala jeho šarmantná manželka Mária. Nakoniec sme sa všetci odfotili.

Na slávnostnej svätej omši sme si obnovili manželský sľub.

Potom sme sa pomaly presunuli do jedálne, kde bola paschálna večera sprevádzaná slovom ako pripomienka na rýchly odchod Izraelitov z Egypta. Rozprávačom príbehu bol Jožko Dravecký, Mojžišom bol Jaro Turza, Áronom Robo Podivinský, prvým otcom Martin Bernát a druhým otcom Vlado Grigar. Všetci účinkujúci s manželkami boli oblečení do patriarchálnych úborov. Jedli sme baranie mäso, nekvasené chleby a byliny, zapíjali vodou. Po skončení paschálnej večere sme sa dôstojne po dvojiciach odišli pokloniť nášmu Pánovi. Eucharistia bola vyložená do polnoci. Niektoré skupinky využili tento čas aj na malé posedenie.

Sobota – 8. 7. 2017:

Po ranných chválach a raňajkách ďakovali vedúci kurzu Janko a Anička Rajskí všetkým, ktorí slúžili: prednášajúcim, vépeeskám, patriarchom, Kolkovcom, ktorí animovali sväté omše, mali ranné chvály a skoro ráno nás budili zvoncom, Gräffingerovcom, ktorí sa starali o kaplnku, Vrabcovcom, ktorí spolu s Turzovcami, Huljakovcami, Gabčíkovcami, Krutákovcami a Baránkovcami pripravili štátnice, Potokárovcom za hru na gitare, klavíri, flaute, za spev, za obsluhovanie hudobnej techniky, za kamerovanie, za dron, speváckemu zboru v zložení: Marta Páleníková, Vlado Gabčík, Mária Podivinská, Marta Jarošová, Róbert Podivinský, Vlado Grigar a iní, ktorý dirigovala Mária Baránková, Gabčíkovcom za hospodárske a prevádzkové veci, za tlačoviny a vyrobenie palíc, Krutákovcom za obsluhovanie výpočtovej techniky, Haydenovcom za vyrobenie košíčkov a fatimskej zástavy, Bročkovcom za kamerovanie, fotenie a fotodokumentáciu, Draveckým za fotenie manželských párov, skupiniek a Baránkovcom za ich kreativitu počas kurzu, výzdobu sály, za oblečenie, za taštičky... A napokon poďakovali našim duchovným pilierom donovi Mariánovi a donovi Jozefovi za všetko úsilie a čas, ktorí nám venovali, aj na úkor spánku.
Potom nasledovali svedectvá účastníkov.

Po svätej omši a obede nastalo balenie a odchod domov.

Bol to dobre prežitý čas posvätený Duchom Svätým. Boli sme odstrihnutí od každodenných povinností v pozemskom raji medzi blížnymi. Sali sme do seba duchovné veci, svedectvá, odborné informácie, mohli sme byť sami sebou bez herectva a príkras vediac, že sme milované Božie deti, ktoré sa usilujú o spásu a sú na ceste domov. A tak sa tešíme na opätovné stretnutia a na budúcoročný kurz.

Modlitby a myšlienky:

Sv. otec František hovorí: „Staroba so sebou prináša múdrosť. Odovzdajme túto múdrosť mladým, (lebo múdrosť) je ako víno, čím je staršie, tým je lepšie.“ IN: Vlado a Zitka Grigarovci: Odkiaľ a kam smerujeme


Benediktín Anselm Grün napísal: „aby som každou čiastočkou svojho tela a duše hľadal Boha a túžil po ňom. Toto hľadanie a túžba sa pre mňa stali ústredným obsahom môjho duchovného života.“ IN: Vlado a Zitka Grigarovci: Odkiaľ a kam smerujeme

Františkánsky kňaz Abbé Pierre, zakladateľ Emauzského hnutia a najpopulárnejšia osobnosť po mnoho desaťročí vo Francúzsku: „Život je príležitosť pre našu slobodnú dušu, aby sme sa naučili milovať a aby sme sa pripravili na večné stretnutie s Večnou Láskou.“ .“ IN: Vlado a Zitka Grigarovci: Odkiaľ a kam smerujeme


„Božia vôľa je to, prečo by sme sa rozhodli sami, keby sme poznali všetky súvislosti“ – IN: Anastázia Kolárová: Nové životné situácie.

„Trojjediný Bože, v Tebe je komunikácia od večnosti a chceš, aby sme sa Ti pripodobňovali aj tou našou komunikáciou. Daj, nech s Tvojou pomocou sa vieme jeden druhému otvárať s úctou, porozumením a láskou, pomáhaj nám prekonávať pribúdajúce telesné aj mentálne obmedzenia a stále objavovať na sebe navzájom, čo je dobré a krásne.“ IN: Jožko a Mária Draveckí: Komunikácia – stretnutie sŕdc, spoločná záverečná modlitba

„A tak Ti Pane ďakujeme, že nás vyslobodzuješ z našich väzení. Odprosujeme ťa za našu nelásku, neochotu odpúšťať a posudzovanie. Prosíme Ťa, aby si nás ty sám učil milovať a odpúšťať. Prosíme Ťa buď s nami, keď si budeme zdieľať naše vzájomné zranenia, aby sme mali otvorené srdcia a daj nám schopnosť prosiť o odpustenie a odpustenie dosiahnuť.“ IN:Janko a Mária Vrabcovci: Uzdravujúca sila odpustenia – cesta k slobode, spoločná záverečná modlitba

Sv. otec František v exhortácii Amoris Laetitia 5, 192:
„Starí rodičia....pomáhajú deťom spoznať, že dejiny nezačínajú nimi, ale že sú dedičmi dlhej cesty a že treba mať úctu k zázemiu, ktoré nás predchádza“
IN: Róbert a Mária Podivinskí: Tri generácie – širšia rodina.

„Sviatosť manželstva je nám v prvom rade daná na zdokonaľovanie sa v láske.“ IN: Albín a Mária Kolkovci: Bližšie k sebe

Dave Meurer: „Skvelé manželstvo nie je, keď sa dá dokopy dokonalá dvojica, skvelým manželstvom je, keď sa nedokonalá dvojica naučí tešiť sa zo svojich rozdielov.“ IN: Albín a Mária Kolkovci: Bližšie k sebe

Sv. otec František v exhortácii Amoris Laetitia: „Láska zahŕňa dobro ľudskej osobnosti. A musí existovať dôvod, prečo láska bez pôžitku a vášne nestačí, aby mohla symbolizovať jednotu ľudského srdca s Bohom.“ IN: Albín a Mária Kolkovci: Bližšie k sebe

Sv. otec František nás vyzýva: „... snažiť sa navzájom milovať a žiť v spojení, až kým nás smrť nerozdelí, žiť neustále v bohatej intimite.“ IN: Amoris laetitia, 4.kap., Premena lásky

Sv. otec František hovorí seniorom „Modliaci sa manželský pár v stave milosti má úžasnú silu a úžasnú moc. Boh vás potrebuje.“ IN: Janko a Anička Rajskí: Duchovná cesta manželov

Bl. Zdenka Schelingová: „Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované Slnko. IN: Janko a Anička Rajskí: Duchovná cesta manželov

Vojtěch Kodet: Prosba o odpustenie a obrátenie
Môj Pane, zo srdca ľutujem všetky svoje hriechy,
obmy moje srdce svojou svätou krvou.
Pre tvoje milosrdenstvo Ťa prosím,
aby si mi dal milosť nového obrátenia..
Môj Bože, v sile tvojho kríža chcem odpustiť každému,
kto ma kedykoľvek zranil.
Ty si sa pred smrťou modlil: „ Bože odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
Milosrdný Pane, nauč ma milosrdenstvu
i vtedy, keď mi to pripadá nad moje sily.

Zriekam sa pokušenia zatvrdiť sa,
nechcem v sebe živiť hnev, horkosť či sebaľútosť.
Zriekam sa každej túžby po pomste a odplate,
chcem požehnávať všetkých, ktorí mi akokoľvek ublížili.
Prosím o odpustenie všetkého, čím sa ja zranila iných a to i nevedomky.
Môj Pane, vezmi mi srdce kamenné a daj mi srdce z mäsa
Naplň ma svojou pokorou a miernosťou,
obmäkči ma svojim milosrdenstvom.
Vrúcne Ťa prosím o Ducha Svätého,
aby som vedela milovať teba i blížnych,
bojovať dobrý boj a voliť skutočné dobro.
Daj, aby som sa nespoliehal(a) len na vlastné sily,
a nikdy nestrácal(a)nádej, ktorá je zakotvená v tvojej moci a láske.

Modlitba za manželstvo
Pane Ježišu, odovzdávame ti naše manželstvo.
Ďakujeme ti, že si nás spojil, že sme pre seba
navzájom darom a že si posilnil náš vzťah
sviatosťou manželstva. Ale teraz naše manželstvo
potrebuje uzdravenie.
Pane, zasväcujeme ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu aj telo.
Prosíme ťa, nauč nás milovať
manželského partnera
a deti láskou, ktorá pochádza od teba.
Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa
tvojho srdca. Daj nám vytrvať vo vernosti
a udeľ mám milosť, aby sme
dokázali odpustiť svojmu manželskému partnerovi
všetky zranenia a krivdy. Aby sme nestrácali
nádej na zmierenie.
Očisti naše myšlienky, aby sme vytrvali vo vernosti
a láske
Daj, aby sme sa stále
posilňovali milosťou plynúcou zo sviatosti manželstva.
Pane Ježišu, buď jediným Pánom nášho života.
Nauč ma nadobúdať schopnosť ovládať svoje sexuálne
vzrušenie a emócie, aby naša láska k manželskému partnerovi
bola stála a verná až do smrti.
Očisťuj našu lásku od sebectva, aby sme vždy dokázali
odpúšťať, neprechovávať urážky a vytrvale sa modliť. Amen


Pane, žehnaj dielo Manželských stretnutí a všetkých „manželákov“ !

Vlado a Zitka Grigarovci
bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť