top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a môžeš pridať svoj názor do fóra.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

 

2018        2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009        2008        2007        2006       
2005        2004        2003        2002        2001        2000        1999        1998        1997        1996        1995        1994       

 

Letný kurz MS - 1.turnus (B.Bystrica 8.–16.7.2017)

V sobotu 8. júla sa od 15.00 hodiny začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2017, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici.

V nedeľu začal program spoločným úvodom ešte pred svätou omšou, v rámci ktorého bola predstavená téma tohtoročných MS venovaná 100. výročiu zjavení vo Fatime. Účastníkom bol premietnutý krátky film o zjaveniach a po ňom nasledovala krátka scénka zo súčasnosti v podaní detí MS. Mottom pre 24. ročník MS sa stali slová: Buďte ako deti. Potom už nastal čas na sv. omšu a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 142 manželských párov- Z TOHO 47 nových, do služby nastúpilo 6 kňazov pre manželov a 1 kňaz slúžil animátorom. 117 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 280 detí. S láskou a úsmevom slúžila nášmu spoločenstvu aj hospodárka Tonka Micháliková a jej manžel Janko Michálik, ktorý sa staral o aulu, aby bola k dispozícii prednášajúcim, ale aj ostatným účastníkom MS. Spolu nás bolo 687 duší.

Popoludní začal pre manželov program v aule. Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko o rodine. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili Emil a Anka Kondelovci. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci uložili kocku s kľúčovým slovom zo svojej prednášky. Prednášajúci zároveň dostali hraciu skrinku , do ktorej im mohli účastníci vložiť svoje postrehy, vďaky a povzbudenia k prednáške. V pondelok a utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, v stredu manželia Štefan a Veronika Lašovci hovorili o prirodzenom plánovanom rodičovstve, vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov .V piatok večer sa konal majstrovský futbalový zápas otcov proti animátorom, ktorý tento rok skončil víťazstvom mužstva animátorov 2:0.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou manželov Funtekovcov. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej bandy a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov.

 

 

 

 

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Vďaka naozaj patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.

 

 

 

 

V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej manželom pripravili slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu na sv. omši prednášajúci z hracích kociek vyskladali obraz Panny Márie fatimskej .Ešte slávnostný záverečný program, svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovania sa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj božích zásahov do našich manželských životov.


Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

 

 


bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť