V sobotu 9. júla sa od 15.00 hodiny začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2016, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici. Vďaka skúseným navigátorom zo skupiny Petra Huliaka napokon každé auto našlo svoje parkovacie miesto a mohlo spokojne zaparkovať.

V nedeľu začal program spoločnou svätou omšou a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 139 manželských párov- Z TOHO 40 nových, do služby nastúpilo 6 kňazov pre manželov a 1 kňaz slúžil animátorom. 107 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 280 detí. S láskou a úsmevom slúžila nášmu spoločenstvu aj hospodárka Tonka Micháliková a jej manžel Janko Michálik, ktorý sa staral o aulu, aby bola k dispozícii prednášajúcim, ale aj ostatným účastníkom MS, hosť a zároveň predseda maturitnej komisie, Janko Vojtek. Spolu nás bolo 676 duší.

Popoludní začal pre manželov program v aule. Ten tohtoročný sa niesol v znamení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. V úvode programu sme sledovali otvorenie svätej brány pápežom Františkom Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Po ňom nasledovali 4 scénky z bežného života, ktoré hovorili o tom, ako si často zatvárame srdcia, ako robíme presný opak milosrdenstva, ako sme často nemilosrdní k svojim najbližším. Manželia pri vstupe do auly dostali prívesky v tvare srdca a ku každému srdcu aj malý kľúčik, ktorý symbolizoval, že počas tohto týždňa si budeme navzájom otvárať srdcia a hľadať k sebe cestu. Na pódiu stála aj veľká brána- symbol Sv. roka milosrdenstva, ktorej dvere sa po úvodných scénkach zatvorili.

Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko na tému milosrdenstva v rodine. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili Gabo a Dáša Chromiakovci spolu so svojimi spolupracovníkmi. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci pootvorili dvere brány milosrdenstva na pódiu, ktorú vyhotovil Peter Oriešek. Maturita bola v réžii Petra a Janky Orieškovcov, štart pripravili Peter a Gabika Huliakovci. Zvláštnosťou tohtoročnej maturity bolo daždivé počasie, no to účastníkov MS neodradilo a väčšina z nich sa aj v upršanom počasí vydala na trať. Pozornosťou pre prednášajúcich a jubilantov boli šachy lásky. Prednášajúci zároveň dostali aj zmenšenú repliku svätej brány z dielne Paťa Hupčíka, do ktorej im mohli účastníci vložiť svoje postrehy, vďaky. V pondelok a utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, v stredu manželia Štefan a Veronika Lašovci hovorili o prirodzenom plánovanom rodičovstve, vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov. V piatok večer sa konal majstrovský futbalový zápas otcov proti animátorom, ktorý tento rok skončil víťazstvom mužstva otcov 2:1.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou manželov Baginovcov a Funtekovcov. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej bandy a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov.

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Vďaka naozaj patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.

V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Na začiatku tejto sv. omše všetci manželia aj kňazi prešli bránou, ktorej dvere sme počas celého týždňa postupne spoločne otvárali.

Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej nám manželom pripravili slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu ešte slávnostný záverečný program. Svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovaniasa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj božích zásahov do našich manželských životov.

Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

Roman a Naďa Plevovci
Fotky manželských párov. Fotili: Róbert Moško, Milan Urbaník, Miro Herda, Radovan Zelik, Martina Lešinská, Andrej Padík, Miroslav Juričák


Fotky skupiniek. Fotili: Róbert Moško, Milan Urbaník, Miro Herda, Radovan Zelik, Martina Lešinská, Andrej Padík, Miroslav Juričák


Fotky 1 - fotili: Róbert Moško, Milan Urbaník, Miro Herda, Radovan Zelik, Andrej Padík, Miroslav Juričák, Janko Vojtek


Fotky 2 - fotili: Róbert Moško, Milan Urbaník, Miro Herda, Radovan Zelik, Andrej Padík, Miroslav Juričák, Janko Vojtek


Fotky 3 - fotili: Róbert Moško, Milan Urbaník, Miro Herda, Radovan Zelik, Andrej Padík, Miroslav Juričák, Janko Vojtek


Fotky 4 - fotili: Róbert Moško, Milan Urbaník, Miro Herda, Radovan Zelik, Andrej Padík, Miroslav Juričák, Janko Vojtek


Fotky 5 - fotila: Martina Lešinská