V dňoch 18.2. – 21.2.2016 sa manželské páry, ktoré organizačne zabezpečujú letné kurzy MS a letný kurz pre seniorov stretli v Rodinkove na duchovných cvičeniach. Vo štvrtkový večer sa stretlo 12 manželských párov a don Marian Valábek, ktorý duchovné cvičenia viedol. Prednášky striedalo silencium a denne svätá omša. V 8 prednáškach sme sa zamýšľali nad podstatou sviatosti manželstva. Meditovali sme nad Božím plánom s mužom a ženou, ktorých Boh povoláva do manželstva cez uzavretie sviatosti, ktorú Ježiš ustanovil. Človek Boží plán narušil a aj my ho často deformujeme, ale cez sviatosť manželstva, jej napĺňanie a žitie, sme povolaní reštaurovať tento pokazený obraz. Boh nám ponúka sviatosť zmierenia, dar odpustenia a Jeho nekonečné milosrdenstvo. Sme pozvaní milovať v tom druhom to večné, ktoré môžeme milovať len ak milujeme to večné v sebe a potom môžeme spolu s Ježišom kráčať do večnosti.

Zamýšľali sme sa aj nad smerovaním diela manželských stretnutí nad aktualizáciou tohto programu pre súčasnú situáciu v Cirkvi a spoločnosti. Musíme odpovedať na výzvu otvárať sa okoliu, neuzatvárať sa do seba, ale byť k dispozícii tým, čo sú okolo nás.

V tichom a krásnom prostredí Rodinkova sme mali možnosť otvoriť sa pre Boží dotyk pre seba a pre naše manželstvo. Boh do nás vložil nádej sme zodpovední ako odpovieme na túto výzvu. Sviatosť manželstva môže meniť náš život. Odchádzali sme v nádeji, že sa nám podarí žiť vysokú úroveň bežného kresťanského manželského života.

Za účastníkov Vojtekovci


Fotky Juraj Polakovič