top

Prihlásenie


Prihlás sa do manželáckej zóny a môžeš pridať svoj názor do fóra.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

 

2018        2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009        2008        2007        2006       
2005        2004        2003        2002        2001        2000        1999        1998        1997        1996        1995        1994       

 

Jesenná obnova (Žilina 24.10.2015)

V sobotu 24.10. 2015 smerovali autá účastníkov dvoch letných kurzov Manželských stretnutí a kurzu Manželských stretnutí seniorov do Žiliny, kde sa v budove Mestského úradu v Žiline  konala jesenná obnova MS v „núdzovom- jednodňovom“ režime. Nakoľko Žilina je aj známy železničný uzol, viacerí z nás vymenili cestu autom za bezstarostné a pohodlné cestovanie vlakom. Žilina nás privítala nádherným jesenným počasím. Program začínal o 9.00 hod. ráno krátkym privítaním vedúcich jednotlivých turnusov. Po ňom nasledovala prednáška o úlohe muža a ženy v rodine. Krásne svedectvo svojho života nám na túto tému podali Evka a Mirko Moškovci z Drienovskej Novej Vsi. Po ich svedectve nasledovala krátka prestávka na občerstvenie. Musíme povedať, že Žilinčania sa nedali zahanbiť a postarali sa aj o parádne občerstvenie  – koláče, vitamíny, káva, čaj. Ďakujeme!


Po prestávke sme sa opäť stretli v prednáškovej sále a nasledovala ďalšia prednáška, či skôr svedectvo, o výchove detí v rodine. O svojich radostiach, ale i starostiach sa s nami podelili Martin a Jarka Václavovci. Po ich  prednáške nám don Marian zreferoval, čo sa dialo na synode o rodine  vo Vatikáne, ako prebiehala. Po dopoludňajšom prednáškovom bloku nastal čas na obed. Mnohí sme ho využili na stretnutie skupiniek, zdieľaním sa. V úvode popoludňajšieho programu sme si mohli pripomenúť prostredníctvom krátkeho filmu Levanduľový ples MS, ktorý sa konal v máji v Dolnej Súči.Potom sa ujal slova náš „manželácky“ kňaz z Rodinkova, Roman Seko. Zasvätil nás do teologického pohľadu na sexuálny život manželov. Celodenný program sme zakončili svätou omšou, ktorú celebroval don Marian. 


Roman a Naďa Plevovcibottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť