img0V dňoch 23. - 25. 11. sa v Rodinkove konala duchovná obnova VPS - párov slúžiacich v Manželských stretnutiach. Okolnosti boli dôvodom mnohých zmien, ale vďaka obetavým organizátorom sme prežili krásne a povzbudzujúce chvíle.

V piatok 23.11. sme duchovnú obnovu zahájili sv. omšou, ktorú slúžil brat Félix OFM cap.

Pri sv. omši nám okrem iného povedal: „Skutočnými prorokmi dnešnej doby nie sú rôzni samozvaní jasnovidci, ale prorokom dneška je ten, kto dáva druhým nádej." Vtedy sme zatúžili naplniť sa nádejou, ktorej bude dosť i na rozdávanie.

V sobotu 24. 11 odzneli dve prednášky brata Félixa. Prvá bola o sebaprijatí, čiže o láske k sebe, ktorá nie je založená na sebectve, ale na vedomí, že som milované Božie dieťa. Boh za mňa zomrel na kríži a spasil ma. Stvoril ma, lebo ma chcel stvoriť, a chcel ma práve takého, aký som. Aj s tými vlastnosťami, s ktorými sa tak ťažko zmierujem a neviem ich na sebe prijať má nejaký dobrý plán.

Druhá prednáška bola o prežívaní šťastia v živote. Šťastie je dôsledkom sebaprijatia, spočíva vo vedomí, že Božia láska ma neustále objíma. Teda pre svoje šťastie môžem najviac spraviť, ak si často uvedomujem túto Božiu lásku. Takto je možné prežívať pokoj a šťastie aj v ťažkých obdobiach plných skúšok. Okrem toho je potrebné budovať dobré vzťahy s ostatnými a venovať sa zmysluplnej práci. Šťastie je totiž aj vedľajší efekt pri prekonávaní prekážok.

Na rozlúčku nám brat Félix zahral jednu zo svojich piesní. Môžeme ho ubezpečiť, že medzi manželákmi má mnoho svojich fanúšikov.

V sobotu popoludní sme meditovali v skupinkách i jednotlivo. Večernú sv. omšu nám odslúžil dôstojný otec pán farár z Považskej Bystrice. Pri sv. omši nás povzbudil myšlienkou, že kresťania sa „zlietajú" tam, kde je pre nich pripravená duchovná potrava.

Večer i noc patrili adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.

V nedeľu 25. 11. prišiel svoje manželácke ovečky povzbudiť a odslúžiť sv. omšu don Dodo Dömény, SDB. Spolu s ním sme si pripomenuli sviatok Krista Kráľa a koniec cirkevného roka. Do nového obdobia vstupujeme obnovení a plní duchovnej radosti.

Ešte raz srdečná vďaka všetkým obetavým kňazom i organizátorom, ktorí sa podieľali na uskutočnení duchovnej obnovy VPS v Rodinkove.

Lydka Ďurišková

 

img1

img2

img3