Image2V piatok 23. marca 2012 smerovali manželáci, účastníci Letného kurzu MS 2011 na jarnú obnovu. Počas víkendu sme prežili opäť krásy požehnaný čas. Po piatkovom privítaní a po svätej omši sme unavení z cesty hľadali naše izby a uložili sme sa na nočný odpočinok. Samozrejme okrem obetavých adorujúcich v kaplnke pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Sobota sa začala spoločnou rannou modlitbou a po raňajkách smerovali naše kroky do prednáškovej sály. Po úvodných informáciách, v ktorých nám kňaz Roman Seko predstavil projekt domu Rodinkovo v Belušských Slatinách, ktorý bude slúžiť rodinám na prednášky, konzultácie, dovolenky a podobné aktivity, prišiel k mikrofónu hosť celého dňa MUDr. Jozef Glasa.

Image1Tento známy expert na bioetiku počas celodenného programu zaujal publikom a podnietil aj k bohatej diskusii nielen v sále, ale aj mimo nej, počas voľného času. Poukázal na súčasný zápas medzi kultúrou smrti a kultúrou života. Zlo vo svete používa rafinované spôsoby ako zlákať na cestu kultúry smrti. My veriaci ľudia by sme však mali predovšetkým prosiť za schopnosť rozlišovať a za schopnosť rozhodovať sa pre dobro a prezentovať všade kultúru života. Postmoderná filozofia popiera objektívnu pravdu. Za pravdu považuje to, na čom sa zhodne väčšina. Cirkev je a musí byť nositeľom pravdy, ktorá je postavená na Božom základe. Kultúra smrti je často nositeľom neprijateľných zvráteností, ktoré sa snaží nenápadne ľuďom podsunúť ako normálny životný štýl.

Večer sme privítali 5 nových detí do rodiny MS, nasledovala krížová cesta Za nenarodené deti a potom sme si pozreli film Courageous, čo sme preložili ako Odvážlivci, ktorý priniesol don Marián. Film mal veľmi dobrý ohlas a rozplakal nejedno najmä chlapské oko.

Image1Noc bola o hodinu kratšia a na rannú svätú omšu sa ťažšie vstávalo. Nedeľa doobeda bola venovaná záveru MS 2011 a odznela prednáška Čo nám dávajú MS. Manželia Ferko a Jožka Strhákovci vo svojej premiére predniesli krásne svedectvo o pôsobení Božej lásky, ktorá spôsobila veľké zmeny v ich manželstve. Nasledovalo posledné stretnutie v skupinkách, kde sme si pohovorili, čo nám každému z nás dávajú manželské stretnutia, ako nás formujú, obohacujú a akú príležitosť k napredovaniu nám dávajú, ale hovorili sme aj o tom, ako túto príležitosť niekedy dostatočne nevyužívame.


Čas nám veľmi rýchlo plynul a bolo sa pomaly treba rozísť. Na jarnej obnove sa zúčastnilo 152 manželských párov. Slúžili nám kňazi don Marián Valábek a don Jozef Dömény. 18. ročník slovenských MS sa skončil. Odchádzali sme z nostalgiou, že sa krásne spoločenstvo rozchádza, ale šum gabčíkovských plavebných komôr v nás vyvolával nádej, že sa znova môžeme stretnúť na letnom kurze MS 2012 a Pán Boh nám znovu dá prežiť silný zážitok spoločenstva možno s mnohými novými manželmi a pribudnú nové skúsenosti a obohatenia s pôsobením milosrdenstva a lásky nášho Stvoriteľa.

Ján a Anna Vojtekovci


Fotky 1 - fotil Miro Herda


Fotky 2 - fotil Juraj Polakovič